Kalendarium

24 oktober
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

De elektroniska hoten blir alltmer sofistikerade. Under denna föreläsning kommer Combitech demonstrera hur information kan avlyssnas samt ge tips på...

24 oktober
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Vad är informationssäkerhet och vilka hot står vi inför idag? Och vad kan vi göra för att öka medvetenhetstänket? Under denna lunchföreläsning får...

25 oktober
Vänern/Vättern i Portalen, Gothia Science Park

Tekniken går allt snabbare medan olika organisationers förmåga att hantera säkerheten ständigt halkar efter. Internet-of-Things (IoT) omger oss i allt...

26 oktober
Magnolian i Växthuset, Gothia Science Park

Välkommen till Näringslivsforums frukostmöte för Skövdeföretag den 26 oktober i Gothia Science Park. Kom och träffa andra företagare och lyssna på...

26 oktober
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Den 26 oktober håller ATEA en föreläsning med syfte att informera och inspirera inom informationssäkerhet.

27 oktober
Spegeln i Portalen, Gothia Science Park

Syftet med denna föreläsning är att du, som en del av företagsledningen, ska få ökad kunskap om IT-säkerhet så att du kan göra medvetna...

27 oktober
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

During this seminar we will look at how integration to build servers can automate the SAST process thereby relieving the developer of the responsibility to...

31 oktober
Insikten i Portalen, Gothia Science Park

Behöver du identifiera eller lösa ett problem i din verksamhet? Ett examensarbete med en student från Högskolan i Skövde är ett gyllene tillfälle för dig...

31 oktober
Portalen i Gothia Science Park

Varmt välkommen att delta i minimässan ExjobbExpo där företag, organisationer och offentlig sektor möter engagerade studenter från Högskolan i Skövde som...

2 november
Biografen på Högskolan i Skövde, Hus E (E018)

Stadsplanering kombinerad med dataspel skapar delaktighet. Vill du veta hur?
Missa inte två exklusiva visningar av filmen Gaming the real world,...

7 november
Magnolian i Växthuset, Gothia Science Park

Varför är det viktigt med innovation? Och hur kan du arbeta effektivt med innovation? Benny Johansson på CoCreo har sin plan klar och vill dela med sig.

9 november
Högskolan i Skövde, hus D, sal D105

Välkomen till en heldagskonferens kring forskning, samverkan och innovation för att identifiera behov och skapa smarta lösningar inom området Hälsa och...