Bricknode i nytt samarbete med crowdfunding-plattform

Bricknode har ingått avtal med crowdfunding plattformen Co-owning för att leverera kärnan i bolagets systemlösning, det skriver Bricknode i ett pressmeddelande.

Bricknode utvecklar och tillhandahåller ett molnbaserat affärssystem för finansbolag innehållande moduler som back office, finansiell rådgivning, depåhantering, kundportal och försäkringshantering. Bricknode har nyligen börjat arbeta med företag inom crowdfunding och peer-to-peer utlåning. Genom att använda Bricknodes API kan crowdfunding-leverantörer koppla sina kundportaler till Bricknode Financial Systems (BFS). Crowdfunding och peer-to-peer utlåning växer mycket snabbt och utgör ett område där BFS kan användas fullt ut. 

För Co-owning kommer Bricknode att agera integrationspartner och konfigurera workflows för verksamheten inom BFS. Co-owning kommer att fortsätta bygga ut sin egen mjukvara för att leverera sina tjänster till investerare och möjliggöra olika fastighetsprojekt. På detta sätt kan Co-owning bygga sitt unika värde samtidigt som standardiserad mjukvara från Bricknode hanterar kärnprocesserna. Eftersom Co-owning har en etablerad verksamhet i USA utgör denna relation första steget för Bricknode mot en expansion i Nordamerika.” säger Stefan Willebrand, Exekutiv Ordförande för Bricknode i ett pressmeddelande.

”Vi är nöjda med att ha ingått avtal med Bricknode vilket innebär en signifikant förkortning av den tid som krävs för att komma till marknaden med vår teknologiska utbyggnad. Vi ser ett stort värde i att kunna tillhandahålla en andrahandsmarknad för investerare gällande våra crowdfunding projekt. Vi ser också möjligheten med att kunna bygga vidare med hjälp av den stora erfarenhet och kunskap som Bricknode besitter från att ha arbetat med många finansbolag.” säger Samuel Brissman, medgrundare av Co-owning.  

Läs hela pressmeddelandet här

Mer information om Bricknode