Bricknode lanserar app för försäkringsbranschen

Parkföretaget Bricknode har lanserat en ny app som kan användas som en Add-On i Bricknode Financial Systems (BFS) och är ett verktyg för försäkringsagenter och försäkringsbolag där försäkringar och betalningar ska hanteras mellan distributörer.

Bricknode utvecklar och tillhandahåller ett molnbaserat affärssystem för finansbolag innehållande moduler som back office, finansiell rådgivning, depåhantering, kundportal och försäkringshantering.

Bricknode Financial Systems (BFS) kan användas av bolag med finansiell verksamhet för att erbjuda handel och investering i finansiella instrument. Bricknodes Add-On Marketplace expanderar och lanserar nu en ny applikation som heter Insurance File Importer. Genom att använda BFS kan utvecklare snabbt skapa produkter inom finansiell teknologi och distribuera dessa inom det ekosystem som Bricknode bygger.

- Bricknode Financial Systems kan användas som en kärn-plattform för alla typer av finansiella verksamheter. Vi expanderar just nu vår förmåga inom försäkringsprodukter där vår nya app för att automatisera utväxling av data mellan försäkringsagenter, försäkringsbolag och dess distributörer är en applikation av många för denna industri, säger Stefan Willebrand, VD och medgrundare av Bricknode.

Mer om Bricknode hittar du här