Fördjupa dina kunskaper i speldesign genom att delta i studiecirkel

Med start den 12 september anordnas en studiecirkel inom speldesign i lokalerna hos The Game Incubator på Lindholmen i Göteborg. Speldesigncirkelns syfte är att låta personer som är intresserade av speldesign fördjupa sina kunskaper inom detta område. Genom att delta kommer du få spela en mängd roliga, intressanta och udda spel samt diskutera deras design tillsammans med andra. Fokus kommer att ligga på brädspel och kortspel, men även datorspel och rollspel kan komma att behandlas. 

Praktisk information

Plats: The Game Incubator, Lindholmen i Göteborg (Polstjärnegatan 14, ingång från gatan)

Tid: Kl. 18:30 - 21:00, måndagar. Studiecirkeln består av åtta tillfällen. 

Start: 12 september

Mål

  • Öka intresset och kunskapen kring speldesign

  • Hjälpa deltagarna att förbättra sina färdigheter i att skapa intressanta spelsystem

Kort om upplägget

  • Varje tillfälle börjar med en liten presentation av de spel vi ska studera (oftast 3 - 5 st)
  • Deltagarna delar upp sig och försöker hinna spela alla spel (de flesta kommer att vara rätt korta)
  • Mot slutet samlas vi och diskuterar våra upplevelser, styrkor/svagheter med spelen etc.

Anmälan

Maximalt deltagarantal för studiecirkeln är 11 personer + 1 ledare. Mejla erik.svedang@gmail.com med namn och telefonnummer om du vill vara med. Vid stort intresse kommer deltagarna att lottas fram. För att öka chansen att de som anmält sig till cirkeln dyker upp kommer vi att ha en anmälningsavgift på 100 kr. Denna avgift måste betalas vid det första tillfället (Swish eller kontant) annars går platsen till någon annan. Anmälningsavgiften kommer användas till kursmaterial samt fika.

Mer information

Studiecirkeln kräver inga förkunskapskrav och man måste inte förbereda sig inför tillfällena. Allt material för att spela spelen kommer att finnas på plats.

Läs mer om studiecirkeln här

Foto: Sebastian Bularca