GSP Makerspace i samarbete med JL Safety

Ett samarbete har inletts mellan GSP Makerspace och Skaraföretaget JL Safety som rör framtagning av säkerhetsrutiner för en CNC-fräs. - Tillsammans med JL Safety kommer vi nu att göra en riskbedömning över maskinen samt de omkringliggande ytorna, i vilka operatören rör sig inom. I anslutning till detta kommer JL Safety även att ta fram en komplett bruksanvisning till maskinen. Då CNC-fräsen inte har kunnat användas, samtidigt som den är efterfrågad av många medlemmar, gör att det känns väldigt glädjande att detta samarbete nu kommit till stånd, säger Björn Hallberg, styrelserepresentant i GSP Makerspace.

GSP Makerspace är en miljö och medlemsförening som är en del av Gothia Science Park, innovationsmiljön som drivs och utvecklas av Gothia Innovation AB. I GSP Makerspace kan individer, företag och organisationer analysera och utveckla idéer genom korsbefruktning mellan olika metoder och tekniker. På så sätt skapas möjligheter för nya infallsvinklar och processer, men också för prototyper och modeller.

Sedan en tid tillbaka finns det en CNC-fräs i lokalen, men som än så länge inte kunnat brukas fullt ut av medlemmarna då de inte haft alla nödvändiga säkerhetsrutiner på plats. Under det senaste halvåret har föreningen därför kikat på olika alternativ för hur de skulle kunna lösa problemet. Lösningen i det här fallet blev Skaraföretaget JL Safety.

I dagarna blev det nämligen klart att JL Safety sponsrar föreningen GSP Makerspace med sin kompetens inom maskinsäkerhetsbiten.

- Vi har sedan en tid tillbaka kikat på olika lösningar för att hitta fungerande arbetssätt och säkerhetsrutiner kring vår CNC-fräs, säger Björn Hallberg, styrelserepresentant i föreningen och fortsätter:

- Tillsammans med JL Safety kommer vi nu att göra en riskbedömning över maskinen samt de omkringliggande ytorna, i vilka operatören rör sig inom. I anslutning till detta kommer JL Safety även att ta fram en komplett bruksanvisning till maskinen. Då CNC-fräsen inte har kunnat användas, samtidigt som den är efterfrågad av många medlemmar, gör att det känns väldigt glädjande att detta samarbete nu kommit till stånd, berättar Björn Hallberg.

Dan Assarsson, Business Area Manager på JL Safety ser flera fördelar med samarbetet.

- Vi ser Gothia Science Park, och GSP Makerspace som ett utomordentligt forum för innovativa företag att växa sig starka kring. Vi ser också framemot de kommande satsningarna inom ASSAR Industrial Innovation Arena och de möjligheter som en sådan miljö kan innebära både för JL Safety och mjukvaruprogrammet CEDOC.

Dan vidareutvecklar resonemanget kring ASSAR.

- För vår del ser vi det som väldigt positivt att en strategiskt viktig och betydelsefull satsning som ASSAR Industrial Innovation Arena görs i vårt direkta närområde. En gemensam plattform, där branschens olikas aktörer kan träffas, är en viktig pusselbit för att JL Safety kan nyttiggöra sig framtida kompetens och teknik, vilket kommer utveckla oss som företag och bidra till att vi blir fortsatt konkurrenskraftiga.

Läs mer om satsningen ASSAR Industrial Innovation Arena

Kort om GSP Makerspace

GSP Makerspace är en miljö för ömsesidigt skapande och lärande där människor med gemensamma intressen kan mötas för att umgås, samarbeta eller skapa något. Här skapas förutsättningar för att möjliggöra design, prototyper och tillverkning på en nivå som individer var för sig inte kan uppnå. I miljön sker även seminarier, workshops, utbildningar och spelkvällar. Läs mer om GSP Makerspace här.

Om JL Safety AB

JL Safety jobbar med praktiska riskbedömningar och CE-märkning och har en bred och djup kompetens inom området maskinsäkerhet. JL Safety utför riskbedömningar och tar fram underlag för maskiner samt utbildar både tillverkare och användare av maskiner och maskinlinjer. Läs mer om JL Safety här.