Här är höstens föreläsningar om jämställdhets- och mångfaldsarbete

För att fokusera på olika delar av det praktiska jämställdhets- och mångfaldsarbetet arrangeras Mångfaldsforum x 4, ett koncept som har gått från att vara en heldag till att bli en föreläsningsserie med totalt fyra träffar. Under vårens två föreläsningstillfällen har ämnen som integration, mångfald och Employer Branding lyfts. I höst hålls resterande föreläsningar och då ligger fokus på hur du skapar en inkluderande arbetsplatskultur och hur du rekryterar värdegrundsbaserat.

Först ut under årets Mångfaldsforum x 4 var Navid Modiri, kommunikatör och artist som föreläser om kreativitet, integration och mångfald. Han höll föreläsningen Utmana dig och din organisation – våga ta steget till ett aktivt mångfaldsarbete, en föreläsning om invanda föreställningar, hur du kan utmana dessa och hur du kan inspireras till nya tag i mångfaldsarbetet.

Efter Navid Modiri var det dags för Anna Dyhre, som sedan flera år tillbaka hjälper verksamheter att få insikt om och jobba smartare med att skapa attraktiva arbetsplatser. Föreläsningen hade fokus på begreppet Employer Branding och hur du som arbetsgivare hittar rätt medarbetare och får dem att stanna och utvecklas i din verksamhet.

Höstens föreläsningar

Den tredje föreläsningen i Mångfaldsforum x 4 hålls den 6 september och går under namnet Skapa en inkluderande arbetsplatskultur. Föreläsningen hålls av Nim Vaker Akech från MINE, Sydsveriges största nätverk för mångfaldssmarta företag och offentliga organisationer som verkar för ökad mångfald och inkludering i näringslivet. Du kan läsa mer och anmäla dig till föreläsningen här.

Den 8 november hålls den fjärde och sista föreläsningen, då med fokus på värdegrundsbaserad rekrytering. Föreläsare är Eva Löfgren, initiativtagare till Equalprojketet FAIR som bland annat arbetat fram riktlinjer för framtidsanpassad inkluderande rekrytering. Du kan läsa mer och anmäla dig till föreläsningen här.

Inspireras till jämställdhets- och mångfaldsarbete

Att skapa inkluderande och mångfaldiga organisationer är inte gjort i en handvändning. Men arbetet ger ny energi, nya insikter och innovativa effekter om du antar utmaningen – och håller ut. Det är budskapet i den nya film som tagits fram i samband med årets Mångfaldsforum x 4, som arrangeras i samverkan mellan Gothia Innovation AB, EDCS, IDC West Sweden, Högskolan i Skövde och Skaraborgs Kommunalförbund. 

Målet med filmen är att inspirera företag och organisationer att göra jämställdhet och mångfald till ett verktyg i sin affärsmässiga och organisatoriska utveckling. I filmen beskriver fem olika aktörer sina erfarenheter av resan mot den medvetenhet som krävs för att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt. De berättar om medgång och motstånd och hur insikter växer fram genom att konfrontera organisationens ”självklara sanningar” – och det egna förhållningssättet.

Filmen är ett komplement till de fyra föreläsningar som arrangeras under 2016. Mångfaldsforum har successivt flyttat fokus från VARFÖR mångfaldsarbete är viktigt till HUR det kan genomföras. Föreläsningsserien ger verktyg och inspiration, medan filmen kan ge dem som står på tröskeln till ett strukturerat mångfaldsarbete fördjupad förståelse för vilken typ av engagemang och kunskap som krävs för att bli framgångsrik.

Se hela filmen här