Innovation, bevattning och idéer på frukostmöte

Ännu en företagsfrukost med nätverkande, kompetensöverföring och tillväxt är avverkad. Fokus denna gång: allt från mentorprogram för studenter på Högskolan i Skövde och Skövde flygplats till bevattningssystem från tillväxtföretaget Terrigio och idéer om samverkansinitiativ för att hämta "hemvändande" entreprenörer och medarbetare från Stockholm till Skövde och Gothia Science Park.

Näringslivsforum genomför kontinuerligt frukostmöten, såväl ute på företag i Skövde som i Gothia Science Park. Det senaste frukostmötet i innovationsmiljön öppnades upp med en kort information och improviserad förslagsstund.

- Gothia Science Park Open Arena är en neutral samverkansplattform för innovation och ökad innovationsledning och den drivs av Gothia Innovation här i teknikparken. Vårt arbete är fokuserat kring kompetensutveckling, nätverk samt innovations- och utvecklingsstöd. Uppdraget är att göra företag i Skövde och närregionen mer framgångsrika genom att bidra till tillväxt, såväl i antal anställda som fler affärer och högre omsättning. Ni är välkomna att dra nytta av vår verksamhet, sade Johan Hoffman, innovationsledare på Gothia Innovation AB.

Med tillväxt som tema under året har Näringslivsforum arbetat med flera aktiviteter.

Adam Rehbinder, från teknikparksföretaget Västgöta-Data AB, tycker dock det är dags för en resa i samverkan.

- När ska Näringslivsforum, Skövdebostäder och Gothia Science Park åka tillsammans till Stockholm för att locka ”hemvändare” att starta företag eller ta jobb i bolag här i parken? Jag vet många som ledsnat på att sitta timmar i bilköer och betala överpriser på bostäder, föreslog han.

Efter information om mentorsprogrammet från Avdelningen för samverkan och kommunikation på Högskolan i Skövde tog Anders Löfvenborg över ordet och berättade om verksamhet och utvecklingsplaner för Skövde Flygplats.

Därefter var det dags för Börje Ohlin, vd för teknikparksföretaget Terrigio AB, att presentera företaget och framförallt flera patenterade lösningar för bevattning.

- Med hjälp av våra bevattningssystem går det att gör besparingar på upp till 60 procent av vattenförbrukningen. För närvarande jobbar vi intensivt med vår lösning som tar hand om regnvatten och därefter bevattnar utan tryck, och underifrån. Det kommer att bidra till att vi får grönare stadsmiljöer. Bara under denna vecka har vi tillsammans med Mölltorps växtinredningar tagit hem affärer värda cirka fem miljoner kronor och då jobbar vi med hela kedjan, bevattning, växter och skötsel, berättade Ohlin.