Innovativa miljöer för ökad attraktionskraft

Den 19 maj släppte Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, sin rapport om betydelsen av innovativa miljöer för regional attraktionskraft och utveckling. I rapporten redovisas även resultatet från fyra spetspiloter vars syfte har varit att utveckla och pröva en metod för att driva på utvecklingen inom ett spetsområde. Ett av fyra spetsområden i rapporten är Dataspel, där en av aktörerna i spetspiloten var Gothia Innovations Per-Arne Lundberg, verksamhetsansvarig för Gothia Inkubator. 

"Utvecklingen av innovativa miljöer är en av nycklarna till att öka Sveriges attraktions- och konkurrenskraft. Dynamiken i miljöerna avgörs av företagens utvecklingskraft som i  sin tur påverkas av samspelet med andra aktörer i miljön. Bland dessa aktörer har brobyggarna – som exempelvis klusterorganisationer, science parks, inkubatorer – nyckelroller för att driva på utvecklingen och minska de gap som hindrar en effektiv samverkan".

Så skriver IVA i sin rapport "Innovativa miljöer för ökad attraktionskraft". 

Grunden för en spetspilot är att samla de viktigaste aktörerna inom ett område i en strukturerad process under en begränsad tid för att identifiera och genomföra de viktigaste åtgärderna så snabbt som möjligt. Utifrån spetspiloten Dataspel skriver IVA följande:

"Behovet av utbildning för att klara expansionen av dataspelsföretagen var den andra priorterade åtgärden. En arbetsgrupp bestående av Gothia Science Park Inkubator i Skövde och Blekinge Business Incubator i Karlskrona fick ansvaret för att driva frågan. Det gav snabbt resultat. En första femdagarsutbildning genomförs våren 2016 finansierad av Tillväxtverket inom ramen för satsningen Startup Sweden. Om utbildningen blir lyckad finns goda möjligheter att den blir permanent".

Per-Arne Lundberg, representant och verksamhetsansvarig för Gothia Inkubator, ser positivt på spetspiloten både vad gäller metod och resultat: 

"Vad gäller tillväxtutbildningen har spetspiloten givit jättekonkreta resultat! Vi har fått i upp­ drag av TVV att utveckla och genomföra en utbildning för vd:ar i dataspelsbranschen. Den hade inte kommit till om vi inte hade samlats, drivit på och utmanat varandra". 

Läs hela rapporten "Innovativa miljöer för ökad attraktionskraft" här

Kort om Gothia Innovation AB

Gothia Inkubator är en av landets ledande inkubatorer och drivs av Gothia Innovation AB, företaget som framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att driva och utveckla Gothia Science Park i Skövde. Som en del i det arbetet driver Gothia Innovation även Gothia Science Park Open Arena – en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.