Produkter, tjänster och processer för bättre hälsa

Swelife och Medtech4Health utlyser medel för projekt som vill ta fram nya lösningar för bättre hälsa. Utlysningen riktar sig till grupper av verksamheter med idéer på lösningar som är väl förankrade i hälso- och sjukvården, men som behöver vidareutvecklas några steg för att bli attraktiva för följdinvesteringar.

Utlysningen Projekt för bättre hälsa vänder sig till samverkansprojekt (offentlig verksamhet, företag och/eller akademi) som har idéer på lösningar i form av produkter, tjänster eller processer med stor innovationspotential, förankrade i ett avsevärt behov och efterfrågan, och som ska leda till förbättrad hälsa och klinisk nytta.

Projektet ska beskriva en lösning på ett problem som hälso- och sjukvården har (medicinskt, tekniskt, vetenskapligt, systemmässigt). Projektidén/lösningen ska verifieras biologiskt/kliniskt före eller under projekttiden. Under projekttiden ska lösningen/produkten utvecklas till en nivå som kan attrahera följdinvesteringar i form av offentlig eller privat finansiering. För att det ska vara möjligt behöver idén verifieras biologiskt, kliniskt eller tekniskt och affärsmässigt (eller som besparings/ effektivitetsvinst) i samverkan med behovsägare eller användare.

Projekten kan vara inom en rad olika områden, till exempel:

Läkemedel, Medicinteknik, E-Hälsa/M-hälsa, Bioteknik inom sjukvård, Förbättringsprojekt med patientfokus (inom till exempel sjukvård, hemvård, öppenvård, hälsovård och tandvård)

Finansieringen ska användas för följande steg:

  • För nya tekniker (exempelvis medicintekniska och biotekniska lösningar) kan det vara att visa att idén fungerar i praktiken, genom exempelvis ett ”proof of concept”(PoC) i en experimentell studie med patientmaterial
  • För tidiga läkemedelsprojekt kan det vara demonstrering av ”efficacy” med en läkemedelskandidatsubstans i en in vivo sjukdomsmodell
  • Att visa att implementering av den föreslagna lösningen (eller komponenter av den) ger efterfrågad kvalitetshöjning, besparing eller tidsvinst i ett pilotprojekt med provhantering eller i en patientstudie

Läs mer om utlysningen här

Kort om Gothia Innovation AB

Gothia Science Park Open Arena är en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland och drivs av Gothia Innovation AB, företaget som framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park. Som en del i det arbetet driver Gothia Innovation även Gothia Inkubator – en av landets ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och VINNOVA. Gothia Science Park Open Arena arbetar löpande med omvärldsbevakning för att identifiera och stödja möjligheter för ditt företag att utvecklas och växa med hjälp av nya innovationer.