Spelet Cloud Islands ska stimulera högstadieelevers inlärning

På DiDigitals hemsida intervjuas Ulf Dackemark, styrelseordförande för Ludosity Learning, om hur deras spel Cloud Islands kan hjälpa till att stimulera högstadieelevers inlärning. - Utbildningsväsendet måste anpassa sig till ungdomarnas intressen för att nå bättre resultat. Där tror vi att datorspel spelar en roll, säger Ulf Dackemark i artikeln.

Ludosity Learning började sin resa med investeringar på 4 miljoner kronor från Skaraborg Invest samt tre privatpersoner. I somras tog företaget in ytterligare 2 miljoner kronor från investerarna och förra veckan lanserades deras spel Cloud Islands, ett pedagogiskt spel för högstadiet och som går under spelgenren Serious Games.

- I Skövde kör man ett projekt för att se om äldre elever utan gymnasiebehörighet kan stimuleras till att göra klart högstadiet med hjälp av spelet, säger Ulf Dackemark till DiDigital.

- Vi har inte hittat något lika omfattande spel ens i USA. Barn och ungdomar spelar mängder av datorspel för nöjes skull, varför inte låta de spela ett spel som är lärande?

I skrivandets stund används spelet i tre kommuner. Förhoppningen är att det ska bli fler och skolorna kan själva välja hur de vill integrera spelet i undervisningen. På lång sikt hoppas man kunna lansera spelet internationellt.

Läs hela artikeln om Ludosity Learning i DiDigital

Mer information om Ludosity Learning