Startups – 300 000 kr till utveckling av nya produkter

Nu har Vinnova öppnat möjlighet för ditt startup att söka upp till 300 000 kronor för att förverkliga utvecklingsidén du inte kunnat dra igång. Sista dag för att göra din ansökan är 17 januari 2017.

Utlysningen Innovativa startups öppnar den 6 december och stimulerar startups att starta innovationsprojekt med stor kommersiell potential. Den skapar ekonomiska förutsättningar att driva utvecklingsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få.

Vilken typ av företag kan söka?

Vinnovas erbjudande riktar sig till unga företag med innovativa affärsidéer som kan göra dem internationellt konkurrenskraftiga. Företagens verksamhet ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer och i övrigt ska företaget uppfylla följande:

 • aktiebolag eller ekonomisk förening
 • företag yngre än fem år som inte är börsnoterade
 • inte har delat ut vinst
 • inte bildats genom företagskoncentration
 • inte har återkommande försäljning av redan marknadsintroducerade varor eller tjänster motsvarande en årlig nettoomsättning över 2 milj. kr

​Stäm av kundernas behov, ta fram och testa prototyp

Har du en idé om en produkt, tjänst eller process som väntar på att förverkligas? Vet du hur du tänker gå tillväga? Du kan söka finansiering för aktiviteter som:

 • utredning av marknadsmässiga förutsättningar och utveckling av affärsmodeller
 • utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar
 • att ta fram ny kunskap och utveckla prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer med det övergripande syftet att testa affärsmodeller direkt på den tänkta marknaden
 • utredning av immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckling av immaterialrättsliga strategier och skydd
 • kvalitetssäkring och framtagande av underlag för certifiering
 • att undersöka och utveckla möjligheter att producera varan eller tjänsten

​Vill du ha mer information?

Den 13 december genomförs ett seminarium med fokus på utlysningen Innovativa startups  i Gothia Science Park. Läs mer och anmäl dig

Allt om utlysningen?

Läs mer om Innovativa startups

Läs utlysningstexten

Omvärldsbevakning ger möjligheter

Gothia Science Park Open Arena, som drivs av Gothia Innovation AB, arbetar löpande med omvärldsbevakning för att identifiera och stödja möjligheter för ditt företag att utvecklas och växa med hjälp av nya innovationer. Denna utlysning passar företag som har idéer om nya produkter, tjänster och processer, och vill få ekonomiskt stöd för att komma igång med utvecklingsarbetet.

Kort om Gothia Innovation AB

Gothia Innovation framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park. Gothia Innovation driver flera verksamheter för att skapa tillväxt, bland annat Gothia Science Park Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och Gothia Inkubator - en av landets ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.