Utlysning - Beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens

Med dagens digitala teknik finns möjligheter att utveckla beslutsstöd som vilar på en större mängd data än någon läkare skulle kunna ackumulera under ett helt yrkesliv. Vill du vara med och förnya det svenska vårdsystemet med hjälp av artificiell intelligens, AI?

Vinnova utlyser under 2017 medel för genomförande av projekt med målet att ta fram beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens (AI). Beslutsstödet ska kunna användas som stöd för hälsa, vård och omsorg och ha ett tydligt användarperspektiv. Utlysningen kommer att vara öppen så länge det finns medel kvar att söka, dock senast till den 25 oktober 2017. Bedömningar av ansökningar kommer att göras vid flera tillfällen under 2016-2017, varav ett är 2017-02-01

Finansiering är till för att utveckla och i klinik utvärdera och implementera ett beslutsstöd Det är upp till de sökande att välja vilken typ av data och vilken metod inom AI man kommer att använda i projektet, men lösningen ska vara nyskapande.

Projektgruppen behöver bestå av minst två aktörer från olika kompetensområden. Beslutsstödet ska generera nytta för patienter och brukare, det är därför viktigt att dessa grupper på något sätt är representerade i projektet.

Läs mer om utlysningen

Kort om Gothia Innovation AB

Gothia Science Park Open Arena är en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland och drivs av Gothia Innovation AB, företaget som framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park. Som en del i det arbetet driver Gothia Innovation även Gothia Inkubator – en av landets ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och VINNOVA. Gothia Science Park Open Arena arbetar löpande med omvärldsbevakning för att identifiera och stödja möjligheter för ditt företag att utvecklas och växa med hjälp av nya innovationer.