Utlysning: Prova på att jobba inom annan sektor för ökat kompetensutbyte

Stiftelsen för Strategisk forskning har avsatt 15 miljoner kronor för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år. Med mobilitet menas bland annat personrörlighet mellan ämnesområden, mellan olika universitet och högskolor, mellan akademi och näringsliv eller nationell/internationell rörlighet. Satsningen gäller personer som har en ambition att inhämta och bidra med tillämpbar kunskap i annan sektor för att sedan återvända till den sektor de är anställda inom.

Syftet med utlysningen är att skapa förståelse mellan olika sektorer och dess verksamhet samt bidra till ökad kunskap om akademins och näringslivets olika villkor. Varje bidrag inom programmet täcker en forskares eller motsvarande persons lön under en fyra till tolv månaders utbytestjänstgöring inom annan sektor än den som personen för närvarande är aktiv inom. Gästforskaren eller annan person skall under vistelsen bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av Stiftelsens ansvarsområden.

Satsningen gäller personer som har en ambition att inhämta och bidra med tillämpbar kunskap i annan sektor för att sedan återvända till den sektor de är anställda inom. Sökande skall vara väl förankrade i sin nuvarande verksamhet och bör vara personer med tillsvidareanställning eller med ett sådant förordnande som gör att de förväntas kunna komma tillbaka till sin ursprungliga verksamhet (det vill säga inte korttidsanställda forskare, personer med vikariat inom industrin och liknande). Gästforskarvistelsen får bedrivas utomlands och man kan även ta in en utländsk gästforskare från annan sektor om det tydligt motiveras hur detta bidrar till utvecklingen av svensk konkurrenskraft.

Tidsrymden för varje projekt skall motsvara fyra till tolv månaders heltid. Utbytestjänstgöringen får delas upp i olika perioder och man får även arbeta deltid under vistelse, dock maximalt under en period av två år. 

Mer information

Ansökan stänger den 14 september 2016 kl. 14.00. Hela ansökan, inklusive bilagor, görs elektroniskt på http://apply.stratresearch.se. Du kan läsa mer information kring utlysningen i bifogad PDF längst ner på sidan. 

Behöver du stöttning kring din ansökan?

Gothia Innovation AB, som driver och utvecklar Gothia Science Park, kan ge stöd inom ramen för verksamheten Gothia Science Park Open Arena. Hör av dig senast 26 augusti om du vill ha stöd kring din ansökan:

Åsa Björk, asa.bjoerk@gsp.se, 0703-97 77 73

Johan Hoffman, johan.hoffman@gsp.se, 0709-60 30 24

Kort om Gothia Innovation AB

Gothia Science Park Open Arena är en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland och drivs av Gothia Innovation AB, företaget som framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att driva och utveckla Gothia Science Park. Som en del i det arbetet driver Gothia Innovation även Gothia Inkubator – en av landets ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.

Läs mer om Stiftelsen för Strategisk forskning