Utlysning: Stöd för forskning och utveckling i små och medelstora företag

Under 2016 har små och medelstora företag i Västra Götaland möjlighet att få extra stöd för forskning och utveckling genom så kallade FoU-kort. Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som bland annat ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.

Målgrupp

Små och medelstora företag i Västra Götaland enligt EU:s definition med global marknad eller potential för global marknad och uttalad vilja att växa med hjälp av FoU-insatser. Se mer detaljerad information i dokumentet med utlysningstexten.

Om utlysningen

FoU-kort drivs av Västra Götalandsregionen och har målet att stärka små och medelstora företags möjligheter att:

  • Konkurrera på globala marknader
  • Bidra till hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen
  • Bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion

FoU-kort Bas innebär att du kan beviljas en delfinansiering på max 50.000 kronor för att undersöka vilka FoU-insatser som behövs inom företaget för att utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov.

Läs mer om ansökan här

Behöver du stöttning kring din ansökan?

Gothia Innovation AB, som driver och utvecklar Gothia Science Park, kan ge stöd inom ramen för verksamheten Gothia Science Park Open Arena. Hör av dig om du vill ha stöd kring din ansökan:

Johan Hoffman, johan.hoffman@gsp.se, 0709-60 30 24

Åsa Björk, asa.bjoerk@gsp.se, 0703-97 77 73

Kort om Gothia Innovation AB

Gothia Science Park Open Arena är en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland och drivs av Gothia Innovation AB, företaget som framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att driva och utveckla Gothia Science Park. Som en del i det arbetet driver Gothia Innovation även Gothia Inkubator – en av landets ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.