Europamästare i entreprenörskap

Skövde kommun och Gothia Science Park är Europamästare i entreprenörskap. Utmärkelsen tilldelades Skövde i samband med European Enterprise Awards i Tjeckien den 13 maj 2009.

Skövde kommuns satsning på Gothia Science Park var ett av totalt 350 europeiska bidrag i tävlingen. Av dessa valdes 47 ut till ett jurymöte, under ledning av Maive Rute, direktör för avdelningen för ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag, Europeiska kommissionen, som därefter nominerade totalt 13 bidrag till fem olika priser.
- Dessa bidrag är verkligen de bästa av de bästa, underströk juryordföranden när bidragen presenterades.
Vid prisceremonin och galamiddagen i Prag, den 13 maj, utsågs Gothia Science Park till vinnare i kategorin Enterprise Development Award, Näringslivsstöd, det vill säga goda förutsättningar för såväl uppstart som utveckling och tillväxt av små och medelstora företag.
- Utmärkelsen är en bekräftelse på att vi gör ett fantastiskt jobb, kommenterade Patric Eriksson, vd Gothia Innovation som driver och utvecklar Gothia Science Park.
Han fick medhåll av Günther Verheugen, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för näringsliv och industri, och initiativtagare till instiftandet av priset:
– De innovativa arbetsmetoder som 2009 års vinnare av näringslivspriserna visar prov på kan inspirera andra och fungera som konkreta exempel och förslag på aktiviteter på regional och lokal nivå. För att vi ska nå vårt gemensamma mål att göra EU till den bästa miljön för små och medelstora företag vill jag uppmana all att dra nytta av de erfarenheter och bästa exempel som denna tävling uppvisar.

EU-prisets syfte

European Enterprise Awards, instiftat av EU-kommissionen 2005, uppmärksammar och belönar initiativ som stöder entreprenörskap på regional nivå. Tävlingen syftar till att:

  • uppmärksamma och ge erkännande åt framgångsrika initiativtagare inom näringsliv och entreprenörskap
  • visa upp exempel på ett gott entreprenörskap och arbetsmetoder som används
  • öka kunskapen om det mervärde som entreprenörskap kan ge marknadsekonomin
  • uppmuntra och inspirera potentiella entreprenörer EU:s samtliga medlemsstater och associerade länder kan nominera projekt till tävlingen

Kandidaterna ska kunna visa att deras verksamhet gradvis underlättat företagandet och stärkt regionens ekonomi. Ansökningar bedöms utifrån följande kriterier:

  • originalitet och genomförbarhet
  • påverkan på den lokala ekonomin
  • förbättring av förbindelser mellan lokala intressenter