Arbetsglädje – Konsten att älska sitt jobb!

Är det möjligt att känna arbetsglädje trots att de yttre omständigheterna inte är perfekta? Att längta till jobbet och vara den bästa versionen av dig själv? Välkommen på en lunchföreläsning om hur vi människor fungerar mentalt och hur den insikten kan skapa arbetsglädje, välmående individer och verksamheter.

Om lunchföreläsningen

Arbetsglädje är en primär drivkraft och en nyckel till framgång. Med en ny förståelse kring hur alla våra upplevelser skapas kan energi, mental hälsa och resultat höjas och bibehållas i vilken verksamhet som helst. Det handlar inte om några nya metoder, tekniker eller verktyg, utan om tre nyupptäckta och livsförändrande principer om hur vi människor egentligen fungerar mentalt. Förståelse för principerna ger oss människor just den framgång och livskvalitet vi alltid strävat efter. 

Fler människor än någonsin blir sjukskrivna för utbrändhet och psykisk ohälsa. Samhällets förändringstakt ökar och ställer allt högre krav på arbetsgivare och medarbetare att anpassa sig. Trots insatser ökar stress, oro och den psykiska ohälsan i samhället och den kryper allt längre ner i åldrarna. En utmaning som många företag har är att personalen inte tänker likadant, vilket gör att det är svårt att göra förändringar och upplägg som passar alla. När vi känner stress, oro eller frustration försvinner vår förmåga att fokusera. Tankar snurrar och vi presterar sämre. I den här typen av nedåtgående spiral fattar vi dåliga beslut, kommer i konflikter med andra, kommunicerar sämre och blir frustrerade. Med nya insikter om hur vi människor egentligen fungerar mentalt kan vi vända trenden.

​Syftet med lunchföreläsningen är att ge kunskap och förståelse kring tre principer om hur alla våra upplevelser skapas. Denna förståelse kan eliminera stress, frustration och missförstånd och istället öka självförtroende, välmående, produktivitet och effektivitet.

Om föreläsaren

Inger Rydén arbetar som verksamhetsutvecklare, förändringsledare och coach på IDC West Sweden, vars uppdrag är att stärka konkurrenskraften hos industriföretag i Skaraborg. Parallellt med det har hon gått en coachutbildning med inriktning mot mental hälsa och välmående. Inger har också en bakgrund inom den tillverkande industrin med fokus på kunder, produktionsplanering och logistik. Hon är utbildad diplomerad Professionell Coach och Förändringsledare enligt ICF, certifierad NLP-coach samt diplomerad 3P Coach.

Anmälan

ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD DÅ PLATSERNA TILL LUNCHFÖRELÄSNINGEN ÄR FULLBOKADE.

​Vid förhinder krävs avanmälan, detta görs till event@gsp.se.

Mer information

Eventet är en lunchföreläsning och anordnas i vårt Co-working space (Kaplansgatan 16b). Lunch finns att köpa både i Restaurang Orangeriet i Portalen eller i Växthusets café. Du får gärna ta med dig och äta din mat under föreläsningen.

Det är drop-in från kl. 11.45 och föreläsningen startar kl. 12.00.

Kommer du med bil? Glöm inte att ta ett parkeringstillstånd, dessa finns på receptionsdisken i Portalen eller i Växthusets entré.

Har du frågor är du välkommen att skicka ett mejl till event@gsp.se.