Det digitala djuret

Hur fångar vi upp rätt teknik för effektiv och hållbar djurhållning? Det digitala djuret är en seminarieserie med fokus på teknisk kompetens och aktuell forskning inom djurhållning, köttkvalitet, hälsa och djurvälfärd. 

Det finns ett stort behov av kunskapsutbyte om digital teknik mellan lantbruksforskning och företag inom de gröna näringarna. Du som har intresse för digitalisering kopplat till animalieproduktion är välkommen till en heldag på Gothia Science Park i Skövde där vi diskuterar just detta och får lyssna till flera intressanta föreläsare.

Läs mer om programmet och anmäl dig här

Bakom satsningen Det digitala djuret står SLU Holding, SLU Götala nöt- och lammköttsforskning och Agroväst och seminariet sker inom ramen för flera olika forsknings- och innovationsprojekt.