Digitalisering – hur kan det vara intressant för tillverkande industri?

IDC West Sweden AB anordnar ett seminarium med Magnus Mörstam från RISE i Växjö. Magnus är en engagerad föreläsare och workshopledare som på ett tydligt sätt beskriver vad digitalisering kan innebära för ett tillverkande industriföretag, vad finns för möjligheter och varför det går så fort. Alltid med kundnyttan i fokus för företagets utveckling inom digitalisering.

Mer om seminariet

Magnus Mörstam kommer under en halv dags seminarium varva inspirerande föreläsning med gruppdiskussioner om hur du med små förändringar kan nå stora resultat. Syftet är att ge deltagarna insikt i varför digitalisering är intressant för alla verksamheter och varför det går så fort. Seminariet fokuserar kring människans roll i digitaliseringen samt hur människan och tekniken i samspel kan föra samman industrier på ett nytt sätt.

Målgrupp

Små och medelstora tillverkande industriföretag. ALLA roller i verksamheten berörs av digitalisering.

Mer information och anmälan hittar du här