Föreläsning om immaterialrätt och patent

Välkommen till en kostnadsfri lunchföreläsning med Jonas Faijerson Säljö, Synergon AB. Jonas är specialiserad på patent och immaterialrätt relaterat till forsknings- och e-hälsoområdet. Han kommer att berätta om immaterialrätt, patentansökningar och hur du kan få ett patent.

Han ger information om hela processen kring patentförfarandet och hur patentansökningar kan användas i affärskontakter. Jonas kommer också att föra en diskussion kring hur patent och annan immaterialrätt är kopplat till öppen data och innovation.

Läs mer och anmäl dig