GDPR och säkerhet i molntjänster

Under denna halvdag kommer Sigma IT Consulting, tillsammans med sin partner SecureLink, att prata om den nya dataskyddsförordningen GDPR samt säkerhet i molntjänster. Föreläsningarna är uppdelad i två block.

Block 1: Dataskyddsförordningen GDPR (kl. 13.30 - 14.30)

Innehåll i föreläsningen

Den 25 maj 2018 kommer EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) att ersätta den Svenska personuppgiftslagen (PUL). Förordningen ska vara enhetlig i hela EU och kommer bland annat med stränga krav på inrapportering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen innehåller stora förändringar och vissa helt nya bestämmelser. Ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter förstärks. Det är även stora förändringar för alla som behandlar personuppgifter för annans räkning. Den nya lagen ställer nya krav och skyldigheter på personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och därigenom påverkas er verksamhet. För att du ska hinna anpassa verksamheten på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt, är det därför viktigt att du redan nu börjar fundera över vilka konsekvenser förordningen kommer att få för ditt företag.

Punkter som kommer att tas upp:

 • GDPR definitioner och viktiga begrepp
 • Anledningen till den nya dataskyddslagen
 • Grundläggande dataskyddsprinciper, individens rättigheter, förhållningsregler till vardag
 • Hur kan GDPR påverka just ert företag?
 • Vad bör företagen göra just nu?
 • Exempel från företag som redan är igång med GDPR arbete

​Målgrupp

 • Företag med många anställda
 • Företag med e-handel
 • Företag som vänder sig till konsumenter
 • Konsultföretag
 • Systemutvecklingsföretag

​Föreläsare

Beata Ferenc, Business Area Manager på Sigma IT Consulting.

​Block 2: Säkerhet och molnet (kl. 15.00 - 16.00)

Innehåll i föreläsningen

I oktober 2010 talade Steve Ballmer på Kinateatern i Stockholm om Microsofts nya strategi att gå ”All in” mot molntjänster. Då kändes det nytt och spännande, även om många ganska snart kom underfund med att de redan hade massor med molntjänster runt omkring sig. Itunes såg dagens ljus redan 2001 följt av andra tjänster såsom Amazon Web Services, Windows Update och Spotify med flera. Idag är molntjänster helt klart en del av vår vardag men har vi tänkt på allt? Vad händer med säkerheten när vi inte längre producerar tjänster eller lagrar data i vår egen datahall eller serverrum? Hur ska vi tänka kring geografisk placering? Kan vi styra vilka molntjänster vi använder och vad är Shadow IT? Gör GDPR någon skillnad för användningen av moln? SecureLink vill arbeta med säkerhet ur ett möjliggörande perspektiv. Säkerhet ska inte hindra oss att arbeta smidigt med god tillgång. Säkerhet ska garantera tillgång och dataintegritet. Säkerhet ska vara en möjliggörare för affärer -  Safety Enabling Business. 

Punkter som kommer att tas upp:

 • Identitet, grunden till allt
 • Vad kan man göra för att påverka säkerheten i molnet?
  ​- Protect: Vad kan vi göra för att skydda oss?
  ​- Detect: Vad kan vi göra för att upptäcka?
  ​- Respond: Glöm inte bort att vi behöver agera när det inte går som det är tänkt.
 • Geografisk placering
 • Är molnet mer eller mindre säkert alternativ?
 • Shadow IT
 • Hur påverkas GDPR av molnet

​Målgrupp

Alla organisationer som använder eller funderar på att använda molntjänster.

Föreläsare

Henning Ankarudd, Informationssäkerhetskonsult på SecureLink.

Mer information och anmälan

Mellan föreläsningarna kommer det att serveras kaffe och fika, så glöm inte att ange eventuella matallergier i anmälan. Du anmäler dig via formuläret nedan.

Vid förhinder avanmäler du dig till event@gsp.se.

En hel månad med fokus på informationssäkerhet

Under oktober månad är det fokus på Cyber Security, integritet- och informationssäkerhet i Gothia Science Park. En rad aktiviteter på temat informationssäkerhet kommer att anordnas, detta för att ge dig möjlighet att kompetensutvecklas och lära dig mer om området. Denna föreläsning är en av dessa spännande aktiviteter. Informationssäkerhetsmånaden är en aktivitet i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park och är ett samarbete mellan Gothia InnovationIDC West Sweden, Näringslivsforum, Almi Väst, Agroväst, Skaraborgs Kommunalförbund, Högskolan i Skövde samt företagen Combitech, Informator, Västgöta-Data, ATEA, Sigma och Actea