Hur kommer vi interagera med autonoma system i framtiden?

AIR, en av Sveriges viktigaste forskningsmiljöer inom autonoma system, bjuder in till avslutningskonferens den 19 och 20 mars. Under två dagar är du välkommen att diskutera och inspireras av den forskning som miljön utfört under projektets tre år.