Informationssäkerhetsdagen

I oktober sätter vi fokus på informationssäkerhet, integritet och cybersäkerhet i Gothia Science Park och på Högskolan i Skövde. Informationssäkerhetsdagen är den första i en rad aktiviteter som anordnas under oktober månad.

Om informationssäkerhetsdagen

Informationssäkerhetsdagen är en heldag där du får lyssna på föredrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), forskare från Högskolan i Skövdes nystartade samverkansplattform "Privacy, Information and Cyber Security" (PICS), Västra Götalands Digitaliseringsråd samt företagen Combitech, ATEA och Actea, som bedriver sin verksamhet i eller runt Gothia Science Park.

Under eftermiddagen har du möjlighet att delta i Open Space-diskussioner, där kan du lyfta dina frågor och funderingar med andra deltagare, specialister från Combitech, ATEA och Actea samt deltagare från offentlig sektor. Dagen avslutas med en paneldebatt där medverkande personer och företag deltar och svarar på dina frågor.

I samband med denna dag, startar Västra Götalands Digitaliseringsråd officiellt upp Informationssäkerhetsprogrammet 2020 och Informationssäkerhetsmånaden (Cyber Security Month) i Gothia Science Park startar.

Mer information och anmälan

Målgrupp för informationssäkerhetsdagen

Innehållet riktar sig till dig som arbetar med eller är berörd av informationssäkerhet- och integritetsarbete både inom offentlig och privat verksamhet.

En hel månad med fokus på informationssäkerhet

Under oktober månad är det fokus på Cyber Security, integritet- och informationssäkerhet i Gothia Science Park. En rad aktiviteter på temat informationssäkerhet kommer att anordnas, detta för att ge dig möjlighet att kompetensutvecklas och lära dig mer om området. Uppstarten på informationssäkerhetsmånaden genomförs den 3 oktober med Informationssäkerhetsdagen. Informationssäkerhetsmånaden är en aktivitet i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park och är ett samarbete mellan Gothia InnovationIDC West Sweden, Näringslivsforum, Almi Väst, Agroväst, Skaraborgs Kommunalförbund, Högskolan i Skövde, Västgöta-Data, Combitech, ATEA, Sigma och Actea