Informationssäkerhetsdagen

Den 24 oktober anorndas Informationssäkerhetsdagen i Gothia Science Park och på Högskolan i Skövde - en dag med fullt fokus på informationssäkerhet, integritet och cybersäkerhet. 

Vad har GDPR fått för påverkan på ICA:s arbete? Vad händer om det svenska, digitala, betalsystemet går ner? Och vad kommer NIS-direktivet att innebära? Det är några av programpunkterna du får dig till livs under årets Informationssäkerhetsdag. 

Medverkar gör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), forskare från Högskolan i Skövdes samverkansplattform "Privacy, Information and Cyber Security" (PICS), Västra Götalands Digitaliseringsråd, företrädare från ICA samt företag som bedriver sin verksamhet i och utanför Gothia Science Park.

Program

09.30 Fika
10.00 Välkommen - Joeri van Laere, Högskolan i Skövde
10.10 Informationssäkerhetsprogrammet 2020 - Digitliseringsrådet Västra Götaland - Valter Lindström och Tore Johnsson
10.40 Vad kommer NIS-direktivet innebära? - MSB - Jan-Olof Olsson
11.20 GDPR post 25:e Maj – en praktisk lösning - Robert Singh, ICA Sverige
11.40 Positiva effekter av att uppfylla NIS-direktivet- Tina Lindgren, Combitech AB
12.00 Lunch
13.00 Forskningspresentationer
- Kritisk infrastruktur och cybersäkerhet - Birgitta Lindström
- Om betalsystemet går ner? - Joeri van Laere
13.30 Diskussionsgrupper kring förmiddagens ämnen
14.30 Uppsamling - Paneldiskussion
15.00 Fika och avslut

Arrangörer

Huvudarrangörer för Informationssäkerhetsdagen är Högskolan i Skövde, Gothia Science Park, Combitech AB samt Atea.

Mer information och anmälan