Internet of Things - trender och risker

Tekniken går allt snabbare medan olika organisationers förmåga att hantera säkerheten ständigt halkar efter. Internet-of-Things (IoT) omger oss i allt större utsträckning där vi inte alla gånger är medvetna om vilka risker dessa prylar utsätter oss för, både som privatpersoner och verksamhetsföreträdare.

Janne Haldesten från Cybercom kommer under denna lunchföreläsningen att lotsa oss genom läget i cyberrymden där han kommer att berätta om incidenter som inträffat där IoT-prylar varit involverade, varför merparten av dessa är trasiga samt berätta om initiativ som drivs i syfte att säkra IoT.

Sakernas internet (från engelskans The Internet of Things) är vardagsföremål, till exempel hushållsapparater, maskiner, fordon och byggnader, som har försetts med inbyggd elektronik vilket gör att föremålen kan sammankopplas fysiskt eller via trådlöst nätverk och därefter utbyta data.

Om föreläsaren

Janne Haldesten är säkerhetsspecialist på konsultföretaget Cybercom och ordförande för intresseorganisationen SIG Security. Han är också kontrakterad lärare och expert i cyberfrågor hos Försvarshögskolan, domare hos Atlantic Council samt fellow hos den amerikanska säkerhetsorganisationen the Cyber Security Forum Initiative (CSFI).

Mer information och anmälan

Du anmäler dig via formuläret nedan, dock senast den 25 oktober.

Vid förhinder avanmäler du dig till event@gsp.se.

​En hel månad med fokus på informationssäkerhet

Under oktober månad är det fokus på Cyber Security, integritet- och informationssäkerhet i Gothia Science Park. En rad aktiviteter på temat informationssäkerhet kommer att anordnas, detta för att ge dig möjlighet att kompetensutvecklas och lära dig mer om området. Denna lunchföreläsning är en av dessa spännande aktiviteter. Informationssäkerhetsmånaden är en aktivitet i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park och är ett samarbete mellan Gothia InnovationIDC West Sweden, Näringslivsforum, Almi Väst, Agroväst, Skaraborgs Kommunalförbund, Högskolan i Skövde samt företagen Västgöta-Data, Combitech, Informator, ATEA, Sigma och Actea