KickStart Digitalisering™ – Kom igång, på riktigt!

KickStart Digitalisering™ vänder sig till tillverknings- och teknikföretag som vid tre tillfällen (24/8, 7/9 och 26/9) vill utveckla sin förståelse för och kompetens kring digitalisering för att lättare kunna anpassa sig till den industriella utvecklingen. Genom att delta i KickStart Digitalisering får du och ditt företag praktisk hjälp att rivstarta ert digitaliseringsarbete, samtidigt som ni har möjlighet att hitta nya kontakter och nätverk samt få stöd för utveckling i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park.

Vi befinner oss just nu mitt i en industriell revolution - ”Industri 4.0”. Men vad innebär det för svensk industri? Och för varje enskilt företag?

De flesta företag är medvetna om att något måste göras för att de ska kunna hänga med i den industriella utvecklingen, men få vet hur. Samtidigt behöver man hantera utmaningar så som att identifiera och hantera nya tekniska möjligheter, affärsmodeller för försäljning av tjänst/produkt samt säkra företagets kompetensförsörjning.

Genom att delta i KickStart Digitalisering får du:

 • Möjlighet att KickStarta digitaliseringsarbetet tillsammans med andra lokala företag
 • Input och kunskap att ta med till strategiska diskussioner i företagsledning och styrelse
 • Få inspiration och tillgång till goda exempel inom olika områden
 • Tillgång till ett lokalt och nationellt nätverk

​​Målgrupp

KickStart Digitalisering är en aktivitet som riktar sig till individer på ledningsnivå i tillverknings- och teknikföretag som har sin verksamhet i någon av Skaraborgs 15 kommuner.

​Datum och upplägg för KickStart Digitalisering

Innehåll:

 • 24/8: Inspirationsseminarium för nya perspektiv och idéer
 • 7/9: Workshop för att identifiera företagets möjligheter
 • 26/9: Workshop för att landa i start-aktiviteter för företaget

Vad behöver du göra?

 • Totalt tre heldagar för 2-3 personer på ledningsnivå
 • Två hemläxor för att påbörja den interna processen

Vad får du som företag ut av KickStart Digitalisering?

 • Påbörjad – eller fortsättning – på den egna digitaliseringsresan
 • Möjlighet till fortsatt support och tillgång till nätverk

​​Vad är digitalisering?

Beskrivning:

 • Förändringen är av exponentiell karaktär
 • Strukturomvandlingen går fortare än vid något annat teknologiskt skifte
 • Skapar helt nya affärsmöjligheter
 • Nya företag och branscher skapas, andra slås ut

Generell definition:

"Med DIGITALISERING avses samhällelig digitalisering (eng. digitalization) vilket definieras som den förändring av verksamheten, teknikanvändningen och de affärsmässiga förutsättningarna som uppkommer genom de nya möjligheter som tekniken ger, som ofta kan ha en disruptiv och oväntad effekt" (Gulliksen et al., Arbetsmiljöverket (2015:17)).

Gör din intresseanmälan redan idag

Du anmäler ditt intresse för att delta i aktiviteten genom att fylla i formuläret här nedan, senast 2017-08-11. Efter att du skickat din intresseanmälan kommer vi att kontakta dig för att ställa några kompletterande frågor. Observera att din intresseanmälan inte är den slutgiltiga anmälan.

Mer information

KickStart Digitalisering är en aktivitet i Gothia Science Park inom ramen för ASSAR Industrial Innovation Arena. Aktiviteten arrangeras av Gothia Innovation AB och IDC West Sweden AB och är ett samarbete med Teknikföretagen, IF Metall, Tillväxtverket, RISE och Fiber Optic Valley.

För mer information kontakta:

Åsa Björk, Gothia Science Park, asa.bjoerk@gsp.se

Tobias Björck, IDC West Sweden AB, tobias.bjorck@idcab.se

Här kan du läsa mer om konceptet KickStart Digitalisering

​Om arrangörerna

Gothia Innovation AB driver och utvecklar Gothia Science Park, en innovationsmiljö som ligger i anslutning till Högskolan i Skövde. Gothia Innovation stöttar individer och företag med affärsutveckling, innovationsledning samt nätverks- och kompetensutveckling. Gothia Innovation AB grundfinansieras av Västra Götalandsregionen och Skövde kommun.

Industrial Development Center West Sweden AB är Skaraborgsregionens utvecklingsbolag för industrin. Vi drivs utan eget vinstintresse och har som enda mål att industriföretagen i regionen ska bli ännu bättre. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag och att bidra till utveckling av en hållbar framtida industri.