Lanserings- och informationsdag för Smart Industri

Företagsforskarskolan Smart Industri är en stor nationell satsning mot området smart industri. Satsningen sker i nära samverkan mellan industri och akademi. Den 24 april är du välkommen till en informations- och lanseringsdag på ASSAR Industrial Innovation Arena.

Du får möjlighet att träffa flera av de involverade lärosätena, intresserade industriföretag och forskarstuderande. Smart Industri består av en unik flora experter, både från företag och akademi. Genom att utbilda industrins framtida nyckelpersoner kommer de tillsammans bidra till att leda svensk industri framåt.

Arrangör är Högskolan i Skövde.

Läs mer och anmäl dig här.