Lunchföreläsning: Så förbättrar du din presentationsteknik

Att hålla presentationer är ett naturligt inslag hos de flesta företag. Det finns både en frihet och ett ansvar för att kommunicera på ett sätt där du själv skapar förutsättningar för hur du vill uppfattas och påverka andra människor. Lunchföreläsningen ger dig en övergripande bild av hur retorikämnet hjälper dig att hålla presentationer både mot kund, medarbetare och andra personer.

Om lunchföreläsningen

Föreläsningen betonar framför allt kroppsspråk och att hantera nervositet. Syftet är att inspirera kring retorisk kommunikation, som gör att dina lyssnare känner förtroende för din person, intresse för det du säger och en vilja att agera efter uppsatta mål och visioner.

Målgrupp

Primärt personer som håller presentationer i sin yrkesroll eller som bara är nyfikna på ämnet retorik.

Om föreläsaren

Jonna Nyberg är utbildad retorikkonsult vid Retorikkonsultprogrammet på Södertörns högskola i Stockholm. Med en fil.kand. i retorik driver hon företaget Retorikverkstaden AB. Hon erbjuder utveckling av er kommunikation med hjälp av utbildningar, föreläsningar och individuell retorikträning. Syftet är att utveckla och förbättra individers kommunikativa förmåga utefter deras egna förutsättningar och målsättningar. Det sociala samspelet mellan människor har alltid intresserat Jonna och när hon skriver sina utbildningar och föreläsningar gör hon det med nyfikenhet och fokus på vilka kommunikativa utmaningar som finns därute.

Mer information och anmälan

Du anmäler dig till lunchföreläsningen via formuläret nedan. Lunch finns att köpa i Restaurang Orangeriet i Portalen som du kan ta med och äta under föreläsningen. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Jonna Nyberg, 0767-888 188, jonna@retorikverkstaden.se.

​Kommande utbildning i retorik och presentationsteknik

15-16 november anordnas en utbildning inom ämnet, du kan läsa mer om den här.

Om Gothia Science Park Lunchföreläsning

Gothia Science Park Lunchföreläsning är en kompetens- och nätverksaktivitet där individer kan ta del av olika typer av kunskap och information under sin lunchrast i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park. Det är också ett tillfälle för olika aktörer att dela information om sin verksamhet eller ett specifikt ämne. Syftet med Gothia Science Park Lunchföreläsning är att tillhandahålla ett koncept för kontinuerlig kompetensutveckling och en möjlighet för individer att utöka sitt nätverk. Konceptet drivs av Gothia Innovation AB i rollen som Gothia Science Park Open Arena, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.