Runda Bordet-samtal om försäljning

"Näringslivsforum ska aktivt verka för ett företagsklimat i svensk toppklass som leder till fler och växande företag i Skövde". Som ett led i detta inför nu Näringslivsforum
Runda Bordet-samtal med syfte att skapa en informell mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan företag och
över branschgränser.

Om upplägget

Formen för Runda bordet-samtalen är att 7-8 företag samlas per gång och diskuterar ett utvalt ämne under ledning av en moderator, som också inleder med en 10 minuters inspirationsföreläsning i ämnet. Är intresset stort kring ett ämne genomförs det flera gånger. Runda Bordet-samtalen kommer att fortsätta kontinuerligt med ämnen som Näringslivsforums medlemmar gärna får önska. Näringslivsforum har redan fått in förslag kring ämnena Integration av nyanlända och Rekrytering av specialistkompetens.

Försäljning är första ämnet

Första ämnet för Runda Bordet-samtalet är Försäljning, en av dom viktigaste funktionerna på ett företag. Inspireras av hur andra branscher arbetar med försäljning och få tips kring effektivare nykundsförsäljning och bearbetning av befintliga kunder. Moderator är Fredrik Blad som arbetar med affärsutveckling och har lång erfarenhet av försäljningschefsrollen på tjänste- och programvaruföretag, en bransch som ligger långt fram gällande försäljning. Vill du veta mer om ämnet kan du kontakta Fredrik Blad, blad.fredrik@outlook.com , 0703-155 322.

Anmälan

Anmälan görs till info@nlfskovde.se senast den 24 mars kl. 12.00. Aktiviteten är kostnadsfri. Du kan välja mellan följande datum:

  • 27 mars kl. 15.00 – 17.00 (max 8 deltagande företag)
  • 28 mars kl .15.00 – 17.00 (max 8 deltagande företag)