Så påverkas ditt företag av ny dataskyddsförordning

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer den 25 maj 2018 att ersätta personuppgiftslagen (PuL). Regelverket gäller för alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter.

Om lunchföreläsningen

GDPR kommer innebära att företag och organisationer kommer att behöva se över sin personuppgiftshantering för att anpassa den till de nya, i många avseenden, striktare krav som följer av det nya regelverket.

Front Advokater håller den 27 juni en lunchföreläsning som syftar till att skapa en grundläggande förståelse för regelverket. Genom att redogöra för regelverket som sådant och principerna som ligger till grund för det är vår förhoppning att föreläsningen kan ge en trygghet och fungera som ett första steg inför anpassningen till GDPR.

Målgrupp

Alla organisationer och företag som behandlar personuppgifter kommer behöva anpassa sin verksamhet i olika avseenden för att uppfylla den nya förordningen och föreläsningen riktar sig till er. Anpassning till GDPR är av intresse för ledningen i en organisation eller ett företag då brott mot lagstiftningen kan leda till höga böter. Mer direkt är föreläsningen också av intresse för individer som inom en organisation eller ett företag hanterar uppgifter om kunder och personal.

Många av frågorna som rör anpassning till GDPR kan också kräva att IT-administratörer inom företaget eller organisationen engageras.

Om föreläsarna

David Schreiber är advokat och ingår i byråns kompetensgrupp för IT- och immaterialrätt. Broa Hama Ali arbetar som biträdande jurist och ingår i byråns kompetensgrupp för Corporate Commercial. Båda föreläsare har bred erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor inom såväl offentlig som privat sektor. 

Mer information

​Du anmäler dig till lunchföreläsningen via formuläret nedan. Vill du veta mer om föreläsningen är du välkommen att höra av dig till Elinor Aronsson via elinor.aronsson@gsp.se. Lunchföreläsningen anordnas av Gothia Innovation AB i samarbete med Front Advokater.

​Om Gothia Science Park Lunchföreläsning

Gothia Science Park Lunchföreläsning är en kompetens- och nätverksaktivitet där individer kan ta del av olika typer av kunskap och information under sin lunchrast i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park. Det är också ett tillfälle för olika aktörer att dela information om sin verksamhet eller ett specifikt ämne. Syftet med Gothia Science Park Lunchföreläsning är att tillhandahålla ett koncept för kontinuerlig kompetensutveckling och en möjlighet för individer att utöka sitt nätverk. Konceptet drivs av Gothia Innovation AB i rollen som Gothia Science Park Open Arena, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.