Så skapar du en hållbar prestationskultur

Vill du ta del av de senaste rönen inom området ledarskap och arbetsliv? Kom och lyssna till Mårten Bernstad, VD för HR-tech-bolaget Agerus, och Thomas Andersson, biträdande professor på Högskolan i Skövde, under detta CLAS-seminarium.

​Om innehållet

  • ​Motivation, prestation och hälsa genom fokus på verksamheten - Mårten Bernstad, vd för HR-tech-bolaget Agerus
  • Medarbetarskap: att balansera engagemang för organisation och yrke - Thomas Andersson, biträfande professor, Högskolan i Skövde

​​Läs mer om seminariet här