Slutseminarium: Spel som etableringsverktyg

Torsdag 21 september 2017 bjuder Högskolan i Skövde in till ett seminarium där de presenterar lärdomar från deras arbete samt förstudiens resultat. En diskussion kring resultatet och dess förutsättningar inom ett framtida genomförandeprojekt kommer också att behandlas. Dagen avslutas sedan med spännande fakta kring spel och spelkulturen.