Utveckla din verksamhet tillsammans med studenter

Varmt välkommen att delta i minimässan ExjobbExpo där företag, organisationer och offentlig sektor möter engagerade studenter från Högskolan i Skövde som söker intressanta examensarbeten att samverka kring.

Upplägg

Som företag får ni ett bord med plats för t.ex. broschyrmaterial och roll-up. Sammanställ gärna förslag på de frågor eller problem ni skulle vilja få belysta och presentera dessa på mässan. Ett annat alternativ är att komma dit, presentera er verksamhet och lyssna på studenternas egna idéer. För att studenterna ska kunna förbereda sig, kommer anmälda företag/organisationer successivt läggas ut på www.his.se/expoanmalda.

Mer information och anmälan

Senast tisdag 24 oktober på www.his.se/exjobbexpoanmalan2017. Vid frågor kontakta Christina Landelius Törning, samverkanskoordinator, Högskolan i Skövde, 0500-44 82 78, christina.landelius.torning@his.se.  
 
Högskolan i Skövde har utbildningar inom: Data och IT — Dataspelsutveckling — Ekonomi och samhälle —Ingenjör, teknik och biovetenskap — Vård och hälsa —Undervisning —Beteendevetenskap.