IDC West Sweden AB

IDC West Sweden AB är Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin. Vi ägs av över 120 företag inom olika tillverkningsgrenar. Vi stödjer företag inom främst sex områden: produktion, marknad, kompetensförsörjning, produktutveckling, materialkunskap och finansiering. IDC West Sweden AB drivs utan eget vinstintresse och ägs av delägarna. Verksamheten är behovsstyrd och finansieras till största delen av offentliga medel.

Vårt uppdrag är att öka konkurrenskraften hos den tillverkande industrin i Skaraborg. Genom analyser, förbättringsarbete och kompetensutveckling kan vi hjälpa dig att öka effektiviteten och lönsamheten i ditt företag. Utöver våra sex basområden initierar och driver vi olika projekt som bidrar till regionens utveckling och innovationskraft. Material ConneXion® Skövde, skandinavisk etablering av världens största bibliotek och databas för material, och det glokala (globala & lokala) samverkansprojektet för möbel- och inredningsindustrin Inredia, är två exempel på detta. Genom IDC kan du även ta del av nätverk, seminarier och förmånliga inköpsavtal. Läs mer om vår verksamhet på vår hemsida www.idcab.se.