Ludosity Learning

Vi tillverkar spel för utbildning, både för företag och skolan. Vi gamifierar produkter som behöver lite extra för motivationen. Vi konsultar kring IT-användande i skolan.

Vi tillverkar spelet Cloud Island i samarbete med Schoolido AB, en lärcommunity som ersätter alla andra läromedel.

Vi erbjuder spel för företag som vill utveckla sitt arbete med LEAN.

Vi skapar spel som simulerar situationer, för ex. räddningsverket.