Mewego AB

Mewego förändrar sättet människor går på evenemang.

Mewego tillhandahåller en plattform i syfte att digitalisera kultur och fritid både i Sverige men också i världen. Genom att bygga smarta lösningar och lättare ge tillgång till idrott och kultur så är Mewego den avgörande plattformen för arrangörer, kommuner och inte minst besökare och åskådare.