ÅF ser behovet av gemensam plattform

GSP-företaget ÅF är ett av företagen som har valt att gå med i samverkan- och innovationsplattformen Kunskapsdriven industri. – När vi blev kontaktade och tillfrågade om vi ville vara med så tvekade jag inte att tacka ja. Tillsammans kommer vi att kunna fylla en kompetenslucka inom industrin, säger Martin Andersson, platschef på ÅF i Skövde.

Sedan 2006 har ingenjörs- och konsultföretaget ÅF suttit i Gothia Science Park och idag är de 35 anställda på kontoret i Skövde. ÅF arbetar med att leverera konstruktionslösningar, specialmaskiner och utrustningar till både stora och små företag. Det kan vara allt från enkla verktyg till komplexa tillverkningslinjer. ÅF projektleder uppdragen och samarbetar tillsammans med lokala leverantörer. De utför även produkt- och processberedning samt rationaliseringsanalyser av produktionsprocesser.

– När vi blev kontaktade och tillfrågade om vi ville vara med så tvekade jag inte att tacka ja. Vi trivs mycket bra i Gothia Science Park och genom Kunskapsdriven industri stärks vår plats i parken. Det är också en stor fördel att Högskolan i Skövde finns precis intill, säger Martin Andersson, platschef på ÅF i Skövde.

Stor efterfrågan på simuleringsingenjörer

På Högskolan i Skövde finns världsledande forskning inom Virtual Engineering vars syfte är att företag så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen ska kunna fatta rätt beslut och därigenom korta utvecklingstiden till marknad. Virtual Engineering gör också att företag kan testa, optimera och verifiera förändringar av befintliga produkter och produktionssystem.

Målet med Kunskapsdriven industri är att samla aktörernas frågeställningar och gemensamma beröringspunkter för att sedan koppla samman det mot forskning, teknikutveckling, utbildning och innovation. I och med fördelarna med Virtual Engineering kommer efterfrågan på simuleringsingenjörer, en ny roll som i takt med att tekniken utvecklas nu efterfrågas i allt större grad, att öka markant inom industrin. För att framöver kunna tillgodose efterfrågan har det nu beslutats om att Högskolan i Skövde utökar sin satsning inom ingenjörsområdet viket innebär att ett nytt tvåårigt utbildningsprogram för Automatiseringstekniker, som kommer att dra igång under hösten 2016.

– Det är både kul och viktigt att det kontinuerligt görs satsningar för att möta kompetensbehov som finns inom svensk tillverkningsindustri, i detta fall inom beslutsstöd och simulering, som skapar nytta och värde för de olika aktörerna inom ramen för Kunskapsdriven industri, säger Kenneth Johansson, plattformsansvarig för Kunskapsdriven industri.

ÅF är sedan tidigare engagerad i Aspirantprogrammet tillsammans med Högskolan i Skövde, Volvo Powertrain och Volvo Car Corporation. Tanken är att programmet ska bidra till att säkra företagens framtida behov av kompetens inom bland annat produktionsteknik, detta genom att knyta studenter vid programmet till Volvo Powertrain och Volvo Car Corporation. Samarbetet kring Aspirantprogrammet leder även till att utbildningarna på Högskolan i Skövde utvecklas. I och med starten av Kunskapsdriven industri har det nu tagits ett beslut om att Aspirantprogrammet ska tas in under samverkan- och innovationsplattformen och vara en del av denna.

– Jag ser att det finns utvecklingspotential inom industrin och signalerna om att Virtual Engineering och simuleringsingenjörer behövs i branschen kommer både externt och internt, säger Tobias Lindblad, som är ansvarig för Aspirantprogrammet från ÅFs sida, och fortsätter:

– Med hjälp av Virtual Engineering kommer vi i ett tidigare skede kunna hitta eventuella fel och problem och åtgärda dessa direkt. Det kommer spara oss tid, resurser och underlätta vårt arbete på plats. Jag tror verkligen på att kraftsamla den kompetens som finns här och tillsammans framtidssäkra industrin i regionen. Tillsammans kommer vi att kunna fylla en kompetenslucka inom industrin.

ÅF och Volvo Cars i lokalt samarbete

Ett av ÅFs specialområden är leveranser av komplexa tillverkningssystem, en kompetens som resulterat i att ÅF är teknikleverantör till Volvo Car Corporation och sedan drygt ett år tillbaka projektet Rebuild System 3. I dagsläget är projektet inne i avslutningsfasen men har gått ut på att ÅF har byggt om Volvo Cars produktionslinje för tillverkning av en uppdaterad version av en dieselmotor.

Inför uppstarten av Rebuild System 3 skickade Volvo Cars ut en leverantörssökning över hela världen. Det slutade med att valet blev två lokala leverantörer, varav ÅF är en av dem.

– Detta är det största projektet som ÅF i Skövde har haft hittills, vilket är jättekul. Projektet har involverat många ÅF-kontor runt om i Sverige där vi har tagit in kompentens till vårt arbete, berättar Martin Andersson.

Peter Lundin, som är projektledare för Rebuild System 3 på Volvo Cars, är nöjd med valet av leverantör.

– Samarbetet med ÅF här i Skövde har fungerat mycket bra och det finns många positiva faktorer med lokala leverantörer. Bland annat är det många underleverantörer som har fått positiv effekt i och med att vi valde ÅF, detta eftersom ÅF jobbar med drygt tio lokala underleverantörer. Andra positiva effekter av lokala samarbeten är att det blir lättare att hitta och lösa fel som uppstår i ett tidigt skede. Sen tycker jag personligen att det är riktigt kul att mycket av arbetet stannar kvar i Skaraborg, avslutar Peter Lundin.

Mer information

Vill du veta mer om Kunskapsdriven industri? Då är du välkommen att kontakta Kenneth Johansson, plattformsansvarig för Kunskapsdriven industri, på 0722-06 87 09 alternativt kenneth.johansson@gsp.se eller kenneth.johansson@his.se.

Om Kunskapsdriven industri

Samverkan- och innovationsplattformen Kunskapsdriven industri drivs i samarbete mellan Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB, Volvo Group Truck Operations, Volvo Car Corporation och Industrial Development Center West Sweden AB. Syftet med Kunskapsdriven industri är att möta industrins globala utmaningar på en regional nivå. Det görs genom att kraftsamla, synliggöra och positionera regionens samlade kompetens inom styrkeområdet Virtual Engineering i den tillverkade industrin i regionen.

Kort om Gothia Innovation

Gothia Innovation AB är företaget som har uppdraget att driva och utveckla Gothia Science Park och därigenom skapa tillväxt och förnyelse i Skövdes och närregionens näringsliv. Gothia Innovation AB driver flera verksamheter för skapa tillväxt, bland annat GSP Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och GSP Inkubator, en av landets tre vassaste inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.