Åtta bolag har ny utveckling i sikte

En väg till tillväxt för företag är utveckling av nya produkter och tjänster och nya affärsmodeller. – Därför är det glädjande att konstatera att totalt åtta ansökningar om utvecklingsprojekt från företag i Gothia Science Park har skickats in till Vinnova, säger Åsa Björk, verksamhetsansvarig för Gothia Science Park Open Arena.

En del i Gothia Innovations uppdrag att driva och utveckla innovationsmiljön Gothia Science Park är att stötta företag med omvärldsbevakning och innovationsledning för utveckling, vilket genomförs i verksamheten Gothia Science Park Open Arena.

I november och december 2016 jobbade Gothia Science Park Open Arena med analys och presentation av två Vinnovautlysningar: Innovativa startup respektive Innovationsprojekt i företag för att stötta företag i den öppna innovationsmiljö att ta tillvara på dessa möjligheter till utvecklingsstöd.

- Utlysningarnas syfte från Vinnova är att skapa affärsmöjligheter och möjlighet att utveckla skalbara affärsmodeller för unga företag respektive stimulera och skapa förutsättningar för företag att starta innovationsprojekt med stor kommersiell potential. Nya innovationer som stärker företag är avgörande för uthållig tillväxt, konstaterar Åsa Björk.

Analys av och kunskap om utlysningarnas innehåll samt vilken form av utvecklingsprojekt som kan vara konkurrenskraftiga för ekonomiskt stöd har spridits i Gothia Innovations nätverk genom en rad kanaler, bland annat riktad e-post, nyhetsbrev, gsp.se samt seminarium och presentationer.

När utlysningarna stängde den 17 januari kunde konstateras att åtta företag i Gothia Science Park formulerat ansökningar med utgångspunkt i sina aktuella utvecklingsprojekt.

- Totalt handlar det om ansökningar om utvecklingsstöd på drygt 2,3 miljoner kronor för de åtta företagen. Nu väntar en gransknings- och bedömningsprocess där Vinnova anlitar externa bedömare. I början av mars får företagen besked om de blivit beviljade medel eller inte. Inom vår verksamhet fortsätter arbetet med att hitta fler möjligheter av denna typ eller andra former av finansiering av utvecklingsprojekt som kan spridas till vår målgrupp, såväl företag som akademi och samhällsaktörer, slutar Åsa Björk.

Är du intresserad av utveckling och eller samverkan? Och vill ha stöd för att komma igång? Läs mer på Gothia Science Park Open Arena eller kontakta Åsa Björk, asa.bjork@gsp.se eller 0703-97 77 73.

​Kort om Gothia Innovation AB

Gothia Innovation framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park. Gothia Innovation driver flera verksamheter för att skapa tillväxt, bland annat Gothia Science Park Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och Gothia Science Park Inkubator - en av landets ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.

Foto: Sebastian Bularca