Bli mentor för en student på Högskolan

Som mentor får du lära känna en motiverad student på väg ut i arbetslivet, samtidigt som du delar med dig av dina erfarenheter och ger en inblick i din yrkesvardag.

Mentorprogrammet pågår från oktober 2017 – april 2018 då mentor och adept träffas på tu man hand cirka en gång i månaden. Under detta halvår bjuds du också in till gemensamma träffar på Högskolan i Skövde, ett bra tillfällen att nätverka och skapa nya kontakter med hela gruppen av mentorer och adepter.

Intresset från högskolans studenter är stort och redan nu har studenter från en rad olika utbildningar anmält sig, särskilt inom områden som Data/IT, ekonomi, HR och beteendevetenskap.

Mer information

www.his.se/mentor finns mer information, samt en intresseanmälan. Vid frågor kan du kontakta Christina Landelius Törning, samverkanskoordinator på Högskolan i Skövde, christina.landelius.torning@his.se.