Brinner du för utveckling, innovation och tillväxt? Ansök nu!

Brinner du för att skapa engagemang för förnyelse hos individer och verksamheter? Motiveras du av att jobba tillsammans med andra för att bidra till nya användarvärden, tillväxt och samhällsnytta?

Om svaret är ja på båda frågorna är det dig vi söker! Det är du som ska arbeta som innovationsprocessledare hos Gothia Innovation AB, företaget som driver och utvecklar den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park.