Cirkulär ekonomi i fokus under SIR 2018

Under två dagar samlade Sveriges Innovationsriksdag 450 personer från 60 inkubatorer och science parks runt om i Sverige. Denna gång stod Borås för värdskapet och årets tema var cirkulär ekonomi. Konferensen besöktes bland annat av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Miljöminister Karolina Skoog.

Sveriges Innovationsriksdag är årskonferensen som samlar kärnan av Sveriges innovationssystem bestående av ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringsliv och andra opinionsbildare. Evenemanget har på väldigt kort tid etablerat sig som den självklara arenan för att diskutera varför olika aspekter av innovation är viktigt för svensk näringslivsförnyelse, samt hur vi bäst kan arbeta för att ta vara på alla de möjligheter som erbjuds.

– Cirkulär ekonomi är högaktuellt och påverkar hela samhällsutvecklingen. Vi mobiliserade därför Sveriges nationella struktur av inkubatorer och science parks i ämnet under Sveriges Innovationsriksdag tillsammans med nationella, regionala och lokala nyckelaktörer från näringsliv, akademi och samhälle i Borås, säger Erik Bresky, vd Science Park Borås.

Skapa bättre förutsättningar

Inkubatorn i Borås är även en del av projektet VINK. VINK är en samverkan mellan åtta västsvenska inkubatorer; Gothia Science Park, GU Ventures, Chalmers Ventures, Brewhouse, Inkubatorn i Borås, Framtidens Företag, Sahlgrenska Science Park och Innovatum. Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för inkubatorerna att arbeta tillsammans och i slutändan få bättre resultat av sina arbeten.

Här kan du läsa mer om projketet VINK

Bild: Jan Kansanen