Du kan halvera din kostnad för innovation

Nu är det läge att dra igång nya utvecklingsprojekt. Vinnova har öppnat möjlighet att söka upp till 2 miljoner kronor i stöd för att du ska kunna förverkliga en utvecklingsidé. Sista dag för ansökan är 5 september 2017.

Utlysningen Innovationsprojekt i företag öppnade 13 juni och ska stimulera företag att starta innovationsprojekt med stor kommersiell potential. Den skapar ekonomiska förutsättningar att driva utvecklingsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få. Vid förra utlysningen beviljades Parkföretaget Forsway Scandinavia AB drygt 1,2 miljoner i stöd till ett utvecklingsprojekt. Läs mer om Forsways projekt.

Grundläggande krav på sökande företag och projekt

Sökande skall vara aktiebolag eller ekonomiska föreningar som inte har fler än 249 anställda och kan redovisa en årlig nettoomslutning om minst 500 000 kr. Vinnova kan bevilja upp till 2 miljoner kronor i stöd till ett företag per ansökningstillfälle och upp till 50 procent av de stödberättigade utvecklingskostnaderna i projektet.

Identifiera kunder och stäm av deras behov, ta fram och testa prototyp

Utvecklingsprojektet som ska genomföras kan innehålla nedanstående typ av aktiviteter för att kunna finansieras:

  • Inför och under utvecklingsprojektet utreda marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter.
  • Utreda tekniska och designmässiga förutsättningar.
  • Ta fram underlag inför ett större utvecklingsarbete.
  • Ta fram ny kunskap och utveckla prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.
  • Utreda immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckla immaterialrättsliga strategier och skydd.

Allt om utlysningen och typ av projekt som efterfrågas

För att ett projekt ska vara aktuellt för finansiering gäller att:

  • det ska avse en hållbar innovation, en tänkt produkt, tjänst eller process som är ny eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden
  • aktiviteterna ni söker finansiering för ska vara utvecklingsaktiviteter (se 4.1 i utlysningstexten)
  • Vinnovas finansiering har en avgörande betydelse för projektets genomförande

Vill du veta mer och se om utlysningen passar ditt företags utvecklingsidéer? Följ länkarna här för att läsa mer om möjligheten till att halvera företagets kostnader för utvecklingsprojekt:

Läs mer om Innovationsprojekt i företag

Läs utlysningstexten

Omvärldsbevakning ger möjligheter

Gothia Science Park Open Arena, som drivs av Gothia Innovation AB, arbetar löpande med omvärldsbevakning för att identifiera och stödja möjligheter för ditt företag att utvecklas och växa med hjälp av nya innovationer. Denna utlysning passar företag som har idéer om nya produkter, tjänster och processer, och vill få ekonomiskt stöd för att komma igång med utvecklingsarbetet.

Kort om Gothia Innovation AB

Gothia Innovation AB driver och utvecklar Gothia Science Park, en innovationsmiljö som ligger i anslutning till Högskolan i Skövde. Gothia Innovation stöttar individer och företag med affärsutveckling, innovationsledning samt nätverks- och kompetensutveckling. Gothia Innovation AB grundfinansieras av Västra Götalandsregionen och Skövde kommun.