Engineering Technology – öka din förmåga till utveckling av produkter och tjänster

Nu bygger vi ett nytt nätverk för att skapa kunskapsöverföring, utveckling och tillväxt genom Gothia Science Park Open Arena, Engineering Technology. – Vi vänder oss till företag som vill utvecklas genom att öka sin förmåga till innovation i form av produkter och tjänster, och som vill göra det i samverkan med andra både genom starka värdekedjor eller med kompletterande kompetenser, förklarar Gustaf Lexell, innovationsledare på Gothia Innovation AB.

Gothia Science Park Open Arena - Engineering Technology (ETC) vänder sig till företag, eller delar av företag, som:

  • tillhandahåller kompetens, utvecklar och/eller integrerar system eller på annat sätt bidrar till att tillverkningsindustrin är konkurrenskraftig
  • vill framtidssäkra sin konkurrenskraft genom att öka sin innovationsförmåga

– Vid vår inledande nätverksträff låg fokus på att diskutera gemensamma behov samt vilka möjligheter och aktiviteter som är planerade i närtid, berättar Gustaf Lexell som tillsammans med sin kollega Åsa Björk även redogjorde för vilka specifika aktiviteter och vilket stöd som Gothia Innovation kan bidra med för att öka innovationsförmågan i företag:

  • identifiera behov av samt genomföra kompetensutvecklingsinsatser
  • samla företag med liknande eller kompletterande utmaningar och behov och genomföra målgruppsanpassade aktiviteter för att skapa starka nätverk och driva gemensamma utvecklingsaktiviteter
  • hjälpa till med att utveckla idéer till genomförbara projekt där flera parter samverkar enligt principen vinn-vinn

– Genom att jobba med och stärka företagen i vår målgrupp blir de, enskilt och som grupp, ett starkt bidrag till Kunskapsdriven Industri, ett gemensamt initiativ mellan Högskolan i Skövde, IDC West Sweden och ett antal små och stora tillverknings- och teknikföretag. Företagen inom nätverket Engineering Technology kan i sammanhanget Kunskapsdriven Industri synliggöras som bransch och därigenom skapa förutsättningar för att nya idéer och nya affärer kan utvecklas. På så sätt stärks innovationskraften i regionen vilket är själva incitamentet för Gothia Science Park där ETC-företagen är en viktig del, slutar Gustaf Lexell.

Tre aktiviteter inom en månad

Under de närmaste fyra veckorna finns tre aktiviteter som kan vara av intresse för företag inom målgruppen. Klicka på länkarna för att läsa mer om respektive aktivitet.

11/2 Ny teknik inom motorproduktion

12/2 Workshop – demonstratorer och produktutveckling

2/3 Framtidens smarta fabrik

Vill du bli en del av nätverket?

Är ditt företag intresserat av utvecklingsfrågor, kompetensutveckling, omvärldsbevakning samt att skapa tillväxt och innovationer i samarbete med andra för att utveckla den egna affären? Välkommen att höra av dig till Gustaf Lexell, Gothia Science Park Open Arena ­– Engineering Technology, via mail eller 070 - 347 48 54. Håll även utkik i Gothia Science Parks kalender

Om Gothia Innovation AB

Gothia Innovation AB framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park så att medlemmarna blir framgångsrika. Gothia Innovation driver flera verksamheter för att skapa tillväxt, bland annat Gothia Science Park Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och Gothia Science Park Inkubator - en av landets tre ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.