Framtidsinriktad bolagstämma för Skaraborg Invest

Skaraborg Invests delägare, tillsammans med samarbetspartners och nätverk, samlades till bolagstämma 16 mars i Spegeln i Portalen, Gothia Science Park.

Skaraborg Invest arbetar för det lokala näringslivet och vill stärka tillväxtföretagen i Skaraborg och därmed skapa nya förutsättningar för nytt företagande och nya arbetstillfällen.

Under bolagsstämman den 16 mars redovisade Carl Henrik Ohlsson, vd Skaraborg Invest, året som gått samt den beslutade och offensiva affärsplanen för 2017-2019. Skaraborg Invest har i dagsläget tolv portföljbolag och gjorde i slutet av förra året en lyckad exit i Coffee Stain Studios.

- De tolv portföljbolagen har skapat cirka 150 nya jobb, varav cirka 100 nya arbetstillfällen har tillkommit sedan Skaraborg Invest startades i november 2013 och vi blev delägare, förklarar Carl Henrik Ohlsson.

Den framgångsrika portföljen består av såväl innovativa och skalbara digitalbolag, spelbolag, fintechbolag som de första Internet of Things-bolagen. Elva av tolv företag är medlemmar i innovationsmiljön Gothia Science Park, vilket stärker vikten av att finnas med en kritisk massa i en kompetensutvecklande miljö nära Högskolan i Skövde.

Med en försiktig marknadsvärdering har värdeutvecklingen för hela portföljen, inklusive exits, varit 42,2 procent sedan starten.

Läs mer om Skaraborg Invest här