Fyra seminarier för arbete med innovation

Innovation och att leda arbete med innovation.
Varför är det viktigt? Och hur kan du utveckla arbete med att identifiera verkliga problem eller behov som kan bli nya säljbara produkter och tjänster?

Omvärlden förändras ständigt och dessutom rasande snabbt. Det gäller att spana på spännande signaler, trender, problem och möjligheter. Och dryfta dem med andra, internt i företaget och externt i olika sammanhang, för att ta steg framåt och utveckla nya produkter, tjänster och processer. Helt enkelt en hög förmåga för innovationsledning.

Under november månad sätter vi fokus på innovation och arbete med innovationsledning. Genom samverkan mellan Gothia Innovation AB samt Cocreo, Espero, Combitech och IUS innovation kan vi erbjuda fyra seminarier som kommer att rymma tips och råd på varför du ska arbeta med innovation, vad du kan fokusera på och hur du kan gå tillväga.

- Det finns flera sätt för företag och organisationer att jobba strukturerat med sin utveckling. Dessutom kan det ske genom helt internt arbete, tillsammans med en partner eller i öppen innovation med flera olika aktörer. I denna seminarieserie ger vi deltagarna möjlighet att spana på olika alternativ och lära mer om en rad olika metoder och tillvägagångssätt. Varje tillfälle är fristående, men det finns en poäng i att gå på alla fyra seminarier för att både ta del av flera olika perspektiv och bygga ut sitt nätverk, förklarar Johan Hoffman på Gothia Innovation som koordinerar de fyra aktiviteterna.

Varje tillfälle rymmer en allmän del om kontinuerligt arbete med och former för innovationsledning och innovationer samt en specifik del där ett företag ger inspel kring sätt att ta sig an utvecklingsarbete.

Vilket sätt passar bäst för ditt företag att jobba med innovation på? Ta chansen att få inspiration och input. Allt du behöver göra är att investera tid i ett, två, tre eller fyra seminarier i Gothia Science Park. Det är kostnadsfritt att delta, men kräver föranmälan eftersom antalet platser är begränsat. Välkommen.

Läs mer och anmäl dig

Via länkarna här nedan kan du läsa mer om vart och ett av de fyra tillfällena och få ett smakprov från medverkande företag hur de ser på innovationsarbete.

7 november: Benny Johansson, CoCreo AB

16 november: Tomas Planstedt, Combitech

21 november: Andreas Wilhelmsson, Espero Group

27 november: Kristina Björkman, IUS innovation

Om Gothia Science Park Seminarier

Gothia Science Park Seminarier är en aktivitet där medarbetare i företag och organisationer tar del av kunskap, metoder och processtöd i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park. Syftet med seminarierna är att tillhandahålla ett koncept för kontinuerlig kompetensutveckling och en möjlighet för individer att utöka sitt nätverk och utveckla sin förmåga för att skapa framgångsrika innovationer. Konceptet drivs av Gothia Innovation AB i rollen som Gothia Science Park Open Arena, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.