Gemensam kraft fyller innovationsmiljön

Gothia Science Park är en öppen innovationsmiljö. Det innebär att den är en mötesplats för människor, företag och organisationer som vill utveckla sig själva och sina organisationer. – För att erbjuda ett relevant innehåll av aktiviteter och utvecklingsmöjligheter är vi en rad aktörer som samverkar, säger Åsa Björk på Gothia Innovation AB.

Gothia innovation AB driver och utvecklar Gothia Science Park. För att skapa en pulserande mötesplats med en rad olika aktiviteter och arrangemang krävs samarbete. Genom initiativet Gothia Science Park Aktörsforum skapas än bättre förutsättningar för en innovationsmiljö som blir relevant för såväl företag, akademi och samhälle som deras medarbetare. Agendan för Gothia Science Park Aktörsforum innehåller dels verksamhetspresentation från aktörerna dels möjlighet för samtliga organisationer att lyfta upp aktuella frågor för diskussion och information om aktiviteter för gemensam spridning.

Åsa Björk, Gothia Innovation AB, var först ut med att presentera och är positiv efter Gothia Science Park Aktörsforums första möte:

- Vi hade många intressanta diskussioner, men kanske viktigast av allt, en transparens oss emellan vilket ger goda förutsättningar för att komma till beslut och ta oss framåt. Genom att träffas och lära känna varandra kan vi synkronisera oss än bättre. På så sätt kan de aktiviteter och erbjudande som vi aktörer erbjuder, få en bredare spridning, och på så vis komma fler i vår gemensamma målgrupp till gagn, oavsett om det är företag runt om i Skaraborg eller i Gothia Science Park.

Är du nyfiken på allt spännande som händer i Gothia Science Park och som arrangeras av olika aktörer ska du hålla koll på GSP-webben, www.gsp.se/sv/aktuellt.

Välkommen att dra nytta av innovationsmiljön och samtidigt bidra till egen och andras utveckling.

​Mer information

​Vill du veta mer om Gothia Science Park Aktörsforum eller hur du kan ta del av innovationsmiljön? Då är du välkommen att kontakta Åsa Björk, Gothia Innovation AB, via asa.bjoerk@gsp.se.

​Om Gothia Science Park Aktörsforum

Forumet är en träffpunkt för aktörer, i och runt Gothia Science Park, vilka i sitt uppdrag arbetar med att främja och stödja regionala företag i deras utvecklings- och innovationsarbete. Syftet med träffarna är att skapa en bättre kännedom kring respektive organisations roll, förutsättningar och uppdrag, men också att stödja och komplettera varandra på olika sätt. Exempelvis genom att dela kunskaper eller att kommunicera varandras aktiviteter. Aktörer som samverkar: Gothia Innovation AB, Näringslivsforum Skövde, IDC West Sweden, Västsvenska Handelskammaren, Almi Väst, Connect Väst, Skaraborgs Kommunalförbund och Agroväst

​Kort om Gothia Science Park Forum

Gothia Science Park Forum är en kompetens- och nätverksaktivitet där individer från olika branscher och sektorer samlas kring olika ämnesområden i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park. Syftet med Gothia Science Park Forum är att individer ska kunna utvecklas i sin yrkesroll samtidigt som de har möjlighet att utöka sitt nätverk genom att interagera och dela kunskap med personer utanför den egna verksamheten. Upplägget för Gothia Science Park Forum bygger på att innehållet genereras ur målgruppens behov och levereras av målgruppen. I dagsläget finns det tre Gothia Science Park Forum - Gothia Science Park Aktörsforum, Gothia Science Park Utvecklarforum och Gothia Science Park Projektledarforum. Konceptet drivs av Gothia Innovation AB i rollen som Gothia Science Park Open Arena, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.