Har du en idé inom det digitala lantbruket?

Just nu finns det flera möjligheter för entreprenörer och företag inom AgTech-branschen att få stöd kring utvecklingen av smarta lösningar för ett effektivt och hållbart lantbruk.

Ett nytt treårigt projekt vid namn Smart Agri har dragit igång där syftet är att utveckla AgTech-branschen i Västsverige och stödja teknikföretag i utvecklingen av smarta lösningar för ett effektivt och hållbart lantbruk. Genom Smart Agri kommer det arrangeras nätverksaktiviteter och kompetensutveckling samt erbjudas konkret stöd till företag som vill utveckla nya smarta produkter och tjänster. Smart Agri är ett samverkansprojekt mellan de två innovationsmiljöerna SLU Campus Skara och Gothia Science Park i Skövde där projektpartners är Agroväst, Gothia Innovation och Research Institutes of Sweden AB (RISE).

Förutom Smart Agri finns utbildningsprogrammet Lantmännens Växthus Agtech. Det är en möjlighet för dig som vill ha stöd att omvandla en innovativ affärsidé till en lönsam affär. Programmet anordnas i samarbete mellan Agroväst och Lantmännen.