Högskolan i Skövde firar 40 år

År 1977 slog Högskolan i Skövde upp sina portar och började utbilda sina första studenter. Under vecka 39-40 arrangeras en rad aktiviteter på Högskolan för att fira jubileet.

På 40 år har högskolan gått från att ha en yrkesteknisk utbildning med enstaka kurser till en verksamhet som idag har 50-talet program, 8000 studenter och drygt 500 anställda. Verksamheten omsätter ungefär en halv miljard årligen, varav utbildning utgör tre fjärdedelar och forskning en fjärdedel.

– Vårt uppdrag är att utbilda och forska i samverkan med samhället, och vår utbildning och forskning ska bidra till att Sverige utmärker sig som en framstående kunskaps- och forskningsnation. I forskningspropositionen som gäller de kommande tio åren lyfter regeringen klimat, miljö, ökad digitalisering och ett hållbart samhälle som särskilt viktiga punkter. Här är högskolornas roll stor för utvecklingen av samhället, säger rektor Lars Niklasson.

Jubileumsprogram

29 September

ForskarFredag

29 - 30 September

Skövde Pridefestival

29 September - 25 December

Digital fotoutställning om Högskolans historia

02 - 03 Oktober

Entreprenörsdagarna

04 Oktober

Populärvetenskapligt café: Högskolan i Skövde fyller 40 år - jubileumscafé!