Info till Parkföretag: Parkeringstillstånd 2019

Det har blivit dags för dig som jobbar på ett företag i Gothia Science Park att ansöka om nytt parkeringstillstånd för 2019!

Såhär gör du:

Maila namn, företagsnamn samt registreringsnummer till parkering@gsp.se.

För att vi ska hinna beställa ditt parkeringstillstånd innan det gamla går ut behöver vi ha din beställning senast den 13 januari 2019.

Nytt för 2019

Vid beställning av parkeringstillstånd under året gäller nya direktiv för 2019:

Beställningar av parkeringstillstånd kommer att sammanställas och skickas iväg den 20:e varje månad. Kommer din beställning in efter den 20:e får du vänta till nästa månads beställning skickas iväg.

Kom ihåg!

Parkeringstillståndet är personligt och gäller endast för Gothia Science Parks parkeringar. 

Tänk på att du måste ha ditt parkeringstillstånd synligt i framrutan samt se till att du står inom vitmarkerade parkeringsrutor. Felparkerade bilar på gräsmattor, avspärrningar eller liknande kan komma att bötfällas. Detta gäller även om du har ditt parkeringstillstånd synligt i framrutan.

Frågor?

Då mailar du till parkering@gsp.se.