InTek för tryggad kompetensförsörjning

Tryggad kompetensförsörjning kräver nya samverkansformer. Därför kraftsamlar nu Skaraborg för att skapa teknisk kompetens i världsklass.

Bristen på teknisk kompetens är stor och förutsätts bli ännu större i framtiden. Därför har Teknikcollege och Skaraborgs kommunförbund genomfört ett projekt som utmanat normer för hur bransch och skola tillsammans kan skapa en röd tråd i arbetet med att skapa en inkluderande teknikbransch.

-Det är uppenbart att vi måste vara normkritiska och tänka helt nytt när det gäller ansvar för framtida kompetensförsörjning, säger Lotta Engelbrektsson, processledare för Skaraborgs Teknikcollege och ansvarig för projektet.

Genom åren har utbildningsanordnare och näringslivet haft svårt att hitta formerna för att gemensamt hitta angreppssätt för att hantera bristen på mångfald inom tekniska utbildningar och yrken. Genom InTek, Inkluderande Teknikbransch, har Skaraborgs Kommunalförbund skapat ett tvärfunktionellt samarbete mellan akademi och näringsliv med målet att skapa förutsättningar för inkluderande utbildningar och företagskulturer.

För att skapa förutsättningar på företag har bland annat Volvo GTO, Västgöta-Data AB, IDC West Sweden AB och Daloc AB valt att delta. EDCS har även varit med och stöttat arbetet med den normkritiska metod som präglat alla avsnitt av InTek.

Olika vägar

Ett fokus i projektet har varit att alla elever ska kunna uppfatta teknik och teknikyrken som ett tänkbart val. För att undersöka olika vägar att nå målet har en rad olika delprojekt genomförts. Det har bland annat handlat om processer för studie- och yrkesvägledning, praktisk samverkan mellan skola och teknikbransch i utbildningssituationer, specialprao för att elever ska få en breddad syn på teknik, nya samverkansformer mellan högskola och bransch samt processer med förskollärare.

Lotta Engelbrektsson menar att projektets helhetsgrepp varit en förutsättning för framgång.

-När vi nu sammanfattar projektet, ser vi att det finns möjligheter att skapa strukturer och exempel på goda arbetsformer från förskola hela vägen genom grundskola till gymnasium och högre akademiska utbildningar. I denna process, som vi i projektet har benämnt som den röda tråden, har alla varit högst delaktiga.

Här kan du läsa mer om InTek

På bilden: Lotta Engelbrektsson, Processledare Teknikcollege Skaraborg, Gabriel Lund, Daloc, Fredrik Larsson, Volvo GTO, Andreas Hansson, Västgöta-Data, Hillevi Larsson, Skaraborgs Kommunalförbund, Tomas Medin, Volvo GTO, Caroline Lennemar, Skaraborgs Kommunalförbund.