Konfirmander ska lära sig om kristendomen med hjälp av mobilapp

Mobilspel om kristen tro. Inom en snar framtid kommer det att bli verklighet tack vare ett nystartat projekt mellan Svenska kyrkan, Högskolan i Skövde och IUS innovation AB. 

Tillsammans kommer de tre aktörerna att utveckla en mobilapp där konfirmander kommer att kunna lära sig mer om den kristna tron. Projektet startade under hösten 2015 och kommer att pågå en bit in i 2017. Svenska kyrkan, Högskolan i Skövde och IUS innovation har tidigare samverkat, då kring spelprojektet Testament. Det goda samarbetet ligger nu till grund för det nya spelprojektet, ett initiativ som togs av Peter Håkansson som arbetar som ungdomspräst för Svenska kyrkan i Tidaholm. När spelet är klart är tanken att alla församlingar i landet ska kunna använda appen som en del i konfirmandundervisningen.

Fredrik Andreasson, konceptutvecklare och speldesigner på IUS innovation, är mycket positiv till ytterligare ett samarbete mellan parterna.

– När vi arbetade ihop med Testament, som hade ett liknande syfte som det vi håller på med nu, fungerade det väldigt bra. IUS innovation står för roligt lärande, så det här projektet faller väl in på vår satsning, berättar Fredrik och fortsätter:

– Inom projektet har vi nu beslutat att bygga en första prototyp för att testa om idén fungerar eller om vi ska gå åt ett annat håll. Vi kommer även att i samråd med Peter Håkansson ta fram förslag på spelidéer och material till spelet. Det som är extra roligt med det här projektet är att det kommer få stor spridning nationellt. 

Mer information om IUS innovation

Läs mer om Högskolan i Skövde

Bild: Designteamet består av Kalle Dahlin, Ulf Wilhelmsson, Peter Håkansson och Fredrik Andreasson.